NeoPedia

آرشیو نئوپدیا

در همایش ملی پژوهش های كاربردی در زبان شناسی رایانشی تاكید شد

ضرورت پشتیبانی از تولید نرم افزارهای تبدیل متن محاوره ای به رسمی

ضرورت پشتیبانی از تولید نرم افزارهای تبدیل متن محاوره ای به رسمی
در قالب یك پژوهش بررسی شد

تكنولوژی امیكس گامی برای درمان سرطان در سگ

تكنولوژی امیكس گامی برای درمان سرطان در سگ
به بهانه روز جهانی غذا مطرح شد

۸۲۰ میلیون گرسنه در دنیا، چگونه گرسنگی را ریشه كن كنیم؟

۸۲۰ میلیون گرسنه در دنیا، چگونه گرسنگی را ریشه كن كنیم؟
در دانشگاه آزاد تشكیل شد

نخستین كنسرسیوم مراكز تحقیقاتی در زمینه فناوری نانو

نخستین كنسرسیوم مراكز تحقیقاتی در زمینه فناوری نانو
مروری بر نتایج یك پژوهش؛

مهم ترین معیارهای ازدواج كدامند؟

مهم ترین معیارهای ازدواج كدامند؟
در هفته پژوهش؛

بیستمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فناوری برگزار می گردد

بیستمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فناوری برگزار می گردد

تولید شیشه ای كه باكتری ها را می كشد

تولید شیشه ای كه باكتری ها را می كشد
رئیس مركز تحقیقات ارولوژی مطرح كرد

ترفند برای افزایش اچ ایندكس، بررسی رد مقالات در نشریات خارجی

ترفند برای افزایش اچ ایندكس، بررسی رد مقالات در نشریات خارجی

انجام مطالعات ژئوفیزیكی یافتن رگه اصلی طلا در كیبر كوه

انجام مطالعات ژئوفیزیكی یافتن رگه اصلی طلا در كیبر كوه
به دانشجویان برگزیده دانشگاه علوم پزشكی مشهد اعطاء شد

بورس تحقیقاتی دانشگاه مونستر آلمان

بورس تحقیقاتی دانشگاه مونستر آلمان
نئو پدیا