NeoPedia
در قالب یك پایان نامه بررسی شد

توسعه حرفه ای سازمان با رهبری مثبت گرا

توسعه حرفه ای سازمان با رهبری مثبت گرا

نئوپدیا: نتایج یك پژوهش نشان داده است كه متغیر حمایت سازمانی نقش میانجی بین رهبری مثبت گرا و توسعه حرفه ای دارد.


به گزارش نئوپدیا به نقل از ایسنا، مهدخت ده مرده، دانشجوی كارشناسی ارشد رشته مدیریت آموزشی در پایان نامه خود به "بررسی رابطه بین رهبری مثبت گرا و توسعه حرفه ای با نقش میاجی حمایت سازمانی دبیران اول و دوم متوسطه شهر اصفهان" پرداخت.
این پژوهش با هدف شناسایی رابطه رهبری مثبت گرا و توسعه حرفه ای دبیران با نقش میانجی حمایت سازمانی آنان در مدارس متوسطه شهر اصفهان انجام شد.
روش پژوهش، توصیفی از نوع پیمایشی و جامعه آماری شامل 5078 نفر از دبیران آموزش و پرورش شهر اصفهان بودند. در این پژوهش از روش نمونه گیری خوشه ای مرحله ای استفاده شده است. حجم نمونه انتخاب شده برمبنای جدول مورگان كرجسی (1970) شامل 382 نفر از دبیران اداره آموزش و پرورش شهر اصفهان بوده است. ابزار پژوهش پرسشنامه رهبری مثبت گرا كامرون (2004)، پرسشنامه حمایت سازمانی ادراك شده ایزنبرگ و هكاران (1980) و پرسشنامه توسعه حرفه ای دبیران ایوبی و همكاران (1393) برگزیده شد.
روایی محتوایی هر سه پرسشنامه تایید و پایایی پرسشنامه ها با استفاده از آلفای كرونباخ محاسبه شد.
تجزیه و تحلیل داده های حاصل از پژوهش در دو سطح آمار توصیفی و آمار استنباطی انجام پذیرفت و در نهایت مشخص شد كه متغیر حمایت سازمانی نقش میانجی بین رهبری مثبت گرا و توسعه حرفه ای را دارد كه مقدار آن برابر با 17.0 است.
این پایان نامه در دانشگاه خوراسگان دفاع شد.

منبع:

1398/05/25
11:35:53
5.0 / 5
4253
تگهای خبر: پژوهش , دانشگاه
این مطلب نئوپدیا را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۸ بعلاوه ۴
NeoPedia