NeoPedia

آرشیو نئوپدیا

معاون علمی و فناوری تاكید كرد؛

تعداد شركتهای دانش بنیان در حوزه آب كم است

تعداد شركتهای دانش بنیان در حوزه آب كم است

معرفی بهترین موسسه حقوقی و مهاجرتی

معرفی بهترین موسسه حقوقی و مهاجرتی
در دانشكده توانبخشی دانشگاه علوم پزشكی تهران انجام شد

دفاع از اولین رساله محصول محور

دفاع از اولین رساله محصول محور

بررسی باید و نبایدهای تحقیق در وبینار تازه های اخلاق در پژوهش

بررسی باید و نبایدهای تحقیق در وبینار تازه های اخلاق در پژوهش
معاون تحقیقات وزارت بهداشت مطرح كرد

لزوم هدایت كارهای خیرخواهانه به تحقیقات حوزه سلامت

لزوم هدایت كارهای خیرخواهانه به تحقیقات حوزه سلامت
در گزارش نئوپدیا عنوان شد؛

اشتراك گذاری ۱۹هزار تجهیز آزمایشگاهی

اشتراك گذاری ۱۹هزار تجهیز آزمایشگاهی

بهترین مركز برگزاری دوره های آموزشی در حوزه سرمایه گذاری در كشور

بهترین مركز برگزاری دوره های آموزشی در حوزه سرمایه گذاری در كشور
با وجود ثروت چند صد میلیاردی؛

فرار مالیاتی ایلان ماسك و جف بزوس فاش شد

فرار مالیاتی ایلان ماسك و جف بزوس فاش شد

موشك چندبار مصرف با چاپ سه بعدی ایجاد می شود

موشك چندبار مصرف با چاپ سه بعدی ایجاد می شود

مركز خدمات ارزی بین المللی در كشور

مركز خدمات ارزی بین المللی در كشور
نئو پدیا