NeoPedia
در قالب یك پژوهش مروری بررسی شد

از نقش مار و خفاش در انتشار كرونا ویروس جدید تا واسطه گری مورچه خوار

از نقش مار و خفاش در انتشار كرونا ویروس جدید تا واسطه گری مورچه خوار

به گزارش نئوپدیا محققان سه مركز تحقیقات دانشگاه علوم پزشكی بقیه الله، در یك مطالعه، مروری به پژوهش هایی كه در رابطه با كرونا ویروس در جهان انجام شده داشته اند. پژوهشگران می گویند بررسی اپیدمیولوژیك موارد مبتلا شدن به پنومونی كروناویروس نوین ۲۰۱۹ نشان داد كه خیلی از موارد، در معرض بازار غذاهای دریایی Huanan در ووهان چین قرار داشته اند و ۳۳ مورد از ۵۸۵ نمونه زیست محیطی موجود در بازار غذاهای دریایی هانان برای كرونا ویروس نوین ۲۰۱۹ مثبت بودند.


به گزارش نئوپدیا به نقل از ایسنا، اواخر دسامبر سال ۲۰۱۹ یكسری موارد غیر قابل توضیح در مورد پنومونی در ووهان چین گزارش شد. دولت و محققان حوزه بهداشت در چین اقدامات سریع را برای كنترل همه گیری انجام دادند. در ۱۲ ژانویه سال ۲۰۲۰ سازمان بهداشت جهانی به صورت موقت این ویروس جدید را بعنوان كوروناویروس نوین ۲۰۱۹ نامگذاری كرد. محققان مركز تحقیقات بیوتكنولوژی كاربردی، صدمه های شیمیایی و ترومای دانشگاه علوم پزشكی بقیه الله در مطالعه مروری این ویروس را بر مبنای شواهد موجود بررسی كردند.
در این مقاله كه توسط غلامرضا فرنوش، غلامحسین علی شیری، سید رضا حسینی ذیجود و علیرضا جلالی فراهانی نوشته شده، آمده است: « ۳۰ ژانویه سال ۲۰۲۰ سازمان بهداشت جهانی همه گیری كوروناویروس نوین ۲۰۱۹ را بعنوان فوریت بهداشت عمومی با نگرانی بین المللی اعلام نمود. در ۱۱ فوریه سال ۲۰۲۰ سازمان بهداشت جهانی رسماً بیماری بوجود آمده توسط كرونا ویروس نوین ۲۰۱۹ را بیماری كووید ۱۹ نامگذاری كرد. در همان روز گروه مطالعه كروناویروس كمیته بین المللی طبقه بندی ویروس ها آنرا بعنوان سندروم تنفسی حاد شدید كرونا ویروس ۲ نامگذاری كرد.»
پژوهشگران می گویند: «كروناویروس ها جز ویروس های پاكت دار و دارای RNA تك رشته ای، positive -sense با منشأ جانوری و متعلق به خانواده Coronaviridae و دسته Nidovirales هستند.»
بنا بر اطلاعات این مقاله، این ویروس ها دارای دو نوع مختلف از پروتئین های سطحی هستند و نام خویش را از روی همین خصوصیت ظاهری گرفته اند. خانواده كرونا ویروس ها از نظر ژنو تایپی و سرولوژی به ۴ جنس آلفا، بتا، گاما و دلتا تقسیم بندی می شوند. حدودا ۳۰ نوع كرونا ویروس در انسان، پستانداران و پرندگان شناسایی شده است. كرونا ویروس های انسانی توسط جنس آلفا و بتا ایجاد می شوند. كرونا ویروس ها جزو ویروس های شایع هستند به صورتی كه ۳۰ تا ۶۰ درصد از جمعیت چین آنتی بادی ضد آنرا دارند.
در این مقاله مروری آمده است: «كروناویروس نوین ۲۰۱۹ یك كرونا ویروس متعلق به دسته بتاكرونا ویروس می باشد. كووید-۱۹ سومین بیماری شناخته شده كرونا ویروس جانوری پس از سارس و سندروم تنفسی خاورمیانه یا همان مرس است كه این دو هم به دسته بتا كرونا ویروس تعلق دارند.»
پژوهشگران می گویند: « بررسی اپیدمیولوژیك موارد مبتلا شدن به پنومونی كروناویروس نوین ۲۰۱۹ نشان داد كه خیلی از موارد، در معرض بازار غذاهای دریایی Huanan در ووهان چین قرار داشته اند. گزارش سازمان بهداشت جهانی هم بیان می كند كه كروناویروس نوین-۲۰۱۹ در نمونه های محیطی جمع آوری شده از بازار غذاهای دریایی هانان تشخیص داده شده است. اما هنوز به صورت كامل مشخص نشده كه چه گونه های خاصی از حیوانات حامل كروناویروس نوین ۲۰۱۹ باشند. ۳۳ مورد از ۵۸۵ نمونه زیست محیطی موجود در بازار غذاهای دریایی هانان برای كرونا ویروس نوین ۲۰۱۹ مثبت بودند. بعضی از این موارد شامل انواع حیوانات زنده مانند جوجه تیغی، گوركن، مار، لاك پشت، پرنده و احیانا مورچه خوار هستند اما خفاش ها را در بر نمی گیرد.»
نویسندگان این مقاله می گویند: « ازاین رو خفاش ها احتمال تماس مستقیم با انسان را نداشته اند و انتقال مستقیم ویروس از خفاش به انسان بعید به نظر می آید، چون كه در گذشته هم با اینكه كرونا ویروس سارس و كرونا ویروس مرس از خفاش ها بعنوان مخزن اصلی و طبیعی سرچشمه گرفتند، اما به ترتیب از راه میزبان های نوعی گربه civet و شتر به انسان منتقل شدند.»
مطالعه ای توسط Ji و همكاران نشان داد كه كرونا ویروس نوین -۲۰۱۹ یك ویروس كیمریك بین كرونا ویروس خفاش و كرونا ویروس با منشا ناشناخته است. آنها با مقایسه با حیوانات دیگر، دریافتند كه مارها به احتمال خیلی قوی، مخزن كروناویروس نوین-۲۰۱۹ هستند. این درحالی است كه مطالعه Benvenuto و همكاران نشان داد كه كرونا ویروس نوین-۲۰۱۹ خیلی با كروناویروس جدا شده از نوع خاصی از خفاش های چینی مرتبط و نزدیك هستند. تحقیقات آنها از این نظریه پشتیبانی می كند كه زنجیره انتقال از خفاش ها به سمت انسان شروع شده است.
در این مطالعه مروری آمده است: « Chan و همكاران تایید كردند كه كرونا ویروس نوین-۲۰۱۹ یك كرونا ویروس جدید بوده كه با كرونا ویروس سارس خفاش بسیار مرتبط می باشد. به تازگی Zhou و همكاران و Wu و همكاران دریافتند كه همسانی توالی بین كرونا ویروس نوین-۲۰۱۹ و كرونا ویروس سارس برابر ۷۹.۵ درصد است. آنها همینطور دریافتند كه كرونا ویروس نوین-۲۰۱۹ با كرونا ویروس خفاش دارای هومولوژی بالایی است. بنابراین، شواهد فعلی به شدت تایید می كند كه كرونا ویروس نوین-۲۰۱۹ از خفاش ها به دست آمده، باآنكه میزبان های میانی یا واسطه ای كرونا ویروس نوین-۲۰۱۹ هنوز مشخص نیستند.»
نویسندگان این مقاله می گویند: « بنابراین، كرونا ویروس نوین-۲۰۱۹ امكان دارد از خفاش نشات گرفته و سپس از راه یك میزبان واسطه در بازار هانان به انسان منتقل شده باشد. هم اكنون، كرونا ویروس نوین-۲۰۱۹ از مورچه خوار جدا شده و مشخص شده است كه سویه های جدا شده با انسان آلوده به كرونا ویروس نوین-۲۰۱۹ به میزان ۹۹ درصد مشابهت دارند. پیشنهاد شده كه مسیر انتقال و تكامل كرونا ویروس نوین-۲۰۱۹ از خفاش به مورچه خوار ( میزبان های میانی) و سپس به انسان بوده است.»
پژوهشگران در ادامه به بررسی خصوصیت های اپیدمیولوژیك كووید-۱۹ پرداخته اند و مسیرهای انتقال بیماری كووید-۱۹ را بیان كرده اند.
در این مقاله درباره علایم كووید- ۱۹ آمده است: « Huang و همكاران دریافتند كه ۹۸ درصد از بیماران كووید-۱۹ در مطالعه تب داشته اند، از این تعداد ۷۸ درصد دما بالاتر از ۳۸ درجه سانتی گراد بود. آنها گزارش دادند كه ۷۶ درصد از بیماران گرفتار سرفه، ۴۴ درصد از بیماران گرفتار خستگی و درد عضلانی و ۵۵ درصد از بیماران گرفتار تنگی نفس بودند. تعداد كمی از بیماران دارای خلط(۲۸ درصد)، سردرد(۸ درصد)، خونریزی(پنج درصد) و اسهال(سه درصد) بودند.»
در این پژوهش درباره پیشگیری و كنترل عفونت كووید-۱۹ آمده است: « با عنایت به این كه تا اول مارس ۲۰۲۰، هیچ واكسنی برای جلوگیری از كووید-۱۹ با موفقیت تولید نشده است، برای كاهش صدمه های در رابطه با كووید-۱۹ اقدامات بهداشتی عمومی برای كنترل عفونت به منظور محدود كردن شیوع جهانی ویروس ضروریست.»
نویسندگان این مقاله در ادامه به بیان گزینه های درمانی بالقوه كووید-۱۹ و مدیریت كرونا ویروس نوین-۲۰۱۹ پرداختند و در انتها مسائل حل نشده درباره كووید-۱۹ را كه در پژوهش های محققان وجود داشت بازگو كردند.
این مقاله در نخستین شماره ی بیست و دومین دوره ی مجله "طب نظامی" انتشار یافته است.1398/12/21
23:57:46
5.0 / 5
3589
این مطلب نئوپدیا را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۳ بعلاوه ۳
NeoPedia