NeoPedia
در قالب یك پژوهش بررسی شد

راهكاری برای افزایش آمادگی مردم برای مقابله با جرم و جنایت

راهكاری برای افزایش آمادگی مردم برای مقابله با جرم و جنایت

برقراری امنیت در سطوح مختلف یك جامعه، یكی از مهم ترین وظایف مسئولان هر كشور است كه بایستی به دقت اجرا شود. پژوهشگران كشور، در این راستا نقش آموزش ابعاد پرسشگری و كارآگاهی را در بین توده مردم، بسیار بااهمیت دانسته اند.


به گزارش نئوپدیا به نقل از ایسنا، یکی از نگرانی های پلیس در جوامع امروزی، تامین امنیت شهروندان است. این نهاد ازیک طرف تلاش می کند تا امنیت را اجتماعی و همگانی کند، به شکلی که همه در برقراری امنیت نقش ایفا کنند و از سویی با آموزش و توسعه سواد کارآگاهی این امر را محقق سازد. یکی از مزایای ارتقای سواد کارآگاهی مردم در جامعه این است که مردم وقتی آگاه شوند، می توانند در برقراری امنیت در جامعه، مشارکت فعال داشته باشند. البته این مسئله بســتگی به نوع مدیریت در جامعه دارد که سیاســتمداران چگونه بتوانند از این پتانســیل بالا که همان نیروی مردم در جامعه اســت، اســتفاده کنند.
این رویکرد یعنی مشارکت مردم در اداره امورات با پلیس که بر اساس یک نوع مدیریت تیم محور است، بگفته متخصصان نه فقط ازسوی واحدهای پلیسی بلکه از طرف مردم جامعه نیز بسیار مورد توجه قرار می گیرد. ســواد کارآگاهی مجموعه ای از دانستنی های انتظامی است که فرد با به کارگیری آن می تواند خودرا در مقابل جرم واکســینه کند. بدین سبب این وظیفه پلیس آگاهی اســت که در تماس با مردم و جامعه دائماً موضوعاتی کــه مــردم را درگیر جرم می کند آموزش دهد. درواقع بجای این که بعداً هزینه زیادی صرف دســتگیری مجرم کند، با آموزش مردم حجم ورودی پرونده ها را کم کند.
در همین زمینه، پژوهشگری از دانشگاه علوم انتظامی امین مبادرت به انجام مطالعه ای کرده است که در آن نقش سواد کارآگاهی در ارتقاء سطح امنیت اجتماعی جامعه مورد ارزیابی واقع شده است.
برای انجام این پژوهش کاربردی، از مرور منابع مختلف شامل کتاب ها و مقالات معتبر استفاده شده است و از این طریق، نظریات و اقدامات پلیس ها در امتداد سواد کارآگاهی بررسی و تنظیم شده است.
نتایج این تحقیق بر اساس افزایش جرائم نشــان از این دارد که ســواد کارآگاهی مردم در جامعه ما پایین اســت. برهمین اساساگر دست اندرکاران ناجا با آموزش های سواد کارآگاهی در لایه های مختلف جامعه و بنا بر شــرایط ســنی، اجتماعی و فرهنگی هر گروه از مردم، موفق به ارتقای ســطح دانش پلیســی و سواد کارآگاهی مردم در جامعه شوند و آنها را با شیوه های پیش گیری از جرم و نحوه تعامل با پلیس و حتی نحوه مواجهه و رفتار با مجرمین آشنا سازند، و از طرف دیگر با سیاست های صحیح موفق به جلب مشارکت افرادی که آموزش دیده اند گردند، گره از خیلی از مشکلات جامعه باز خواهد شد.
در این خصوص، غلامحسین بیابانی، استادیار و محقق گروه کشف جرائم دانشگاه علوم انتظامی امین می گوید: «زمانی که مردم آگاه می شوند و سواد پلیسی و بویژه کارآگاهی آنان بالا می رود و به صورتی می توانند در کارهای پلیسی مشارکت داشته باشند، می توان از ورودی های آمار پرونده ها جلوگیری نمود».
این محقق می افزاید: «به عبارتی مردم وقتی آگاه شوند، می توانند در برقراری امنیت در جامعه، با پلیس مشارکت فعال داشته باشند و زمینه های کاهش جرم در جامعه فراهم می شود. زمانی که آموزش های اصولی در مورد جرائم مختلف و نحوه مقابله با آنها به اقشار مختلف جامعه متناسب با شرایط سنی و فرهنگی هر گروه ارائه می شود درنتیجه، سطح سواد کارآگاهی در جامعه بالا رفته و امنیت در آن ارتقاء می یابد».
بیابانی در ادامه تحقیق مروری خود پیشنهادهایی را نیز به شرح ذیل در این خصوص ارایه داده است:
1) پلیس های کشف جرم برای آن که ورودی های پرونده را کاهش دهند، بایستی با همکاری معاونت اجتماعی وارد بخش های در معرض خطر جامعه شوند و پیش از اینکه این افراد، گرفتار آســیب و جرم و مجرم شوند آنها را توانمند سازند.
2) برای کاهش جرم باید ســواد کارآگاهی را در جامعه اجتماعی کرد. یعنی آنرا در لایه های مختلف جامعه کشــاند تا مردم کمتر مورد هدف جرم و مجرم قرار گیرند و از سویی هر فرد پیش از انتخاب شــغل یا حرفه بایستی آموزش های لازم را طی نماید و لطمه های آن حوزه را بشناسند.
3) سازمان ها، وزارتخانه ها و قوه قضائیه بایستی با مشارکت پلیس، بودجه هایی را در امر پیشگیری هزینه کنند تا از این طریق موجب هدفمند کردن آموزش در امر پیشگیری شوند، مانند وزارت کشور دولت انگلیس که سالانه دوسوم بودجه خودرا به امر پیشگیری اختصاص می دهد.
این اطلاعات علمی پژوهشی را نشریه ای موسوم به «فصل نامه کارآگاه» متعلق به پلیس آگاهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی منتشر نموده است.1399/09/11
13:37:26
5.0 / 5
1254
این مطلب نئوپدیا را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۲ بعلاوه ۳
NeoPedia