NeoPedia
مدیركل دفتر برنامه ریزی و سیاست گذاری پژوهشی وزارت علوم مطرح كرد

ضعف آماری در مورد تخلفات پژوهشی

ضعف آماری در مورد تخلفات پژوهشی

به گزارش نئوپدیا مدیر کل دفتر برنامه ریزی و سیاست گذاری پژوهشی وزارت علوم اظهار داشت: در گذشته اصلا آمار مدون و تجمیع شده ای در مورد میزان تخلفات پژوهشی وجود نداشته که بتوان بر اساس آن تأثیر فعلی کارگروه های اخلاق در پژوهش را ارزیابی کرد. ضروریست که به منظور دسترسی بیشتر و دقیق تر به آمارهای تخلفات پژوهشی، سامانه ای طراحی شود و اطلاعات این تخلفات با حفظ موارد محرمانه در آن ثبت و تجمیع شود.دکتر محسن شریفی در گفتگو با ایسنا، ضمن اشاره به برنامه هایی که در دفتر برنامه ریزی و سیاست گذاری پژوهشی وزارت علوم انجام شده و در سالهای آینده احتیاج به پیگیری دارند، اظهار داشت: یکی از پروژه های اصلی ما این بود که به حوزه اخلاق در پژوهش ورود نماییم و به آن سر و سامان بدهیم. برای این کار احتیاج به مراحل مختلف همچون قانون گذاری، تصویب آئین نامه اجرایی و ابلاغ دستورالعمل ها، داشتیم.

وی افزود: راه اندازی کارگروه های اخلاق در پژوهش در دانشگاه ها و موسسات پژوهشی و در ستاد وزارت یکی از مراحل این کار بود که در حال انجام می باشد. تنها کار باقی مانده انجام اقدامات و فعالیتهای تکمیلی است که منجر به اثر بخشی شود که در آینده باید صورت گیرد.

مدیر کل دفتر برنامه ریزی و سیاست گذاری پژوهشی وزارت علوم؛ در پاسخ به سوالی در مورد اثرگذاری اقدامات کمیته های اخلاق در پژوهش در کاهش تخلفات، اظهار داشت: در گذشته اصلا آمار مدون و تجمیع شده ای در مورد میزان تخلفات پژوهشی وجود نداشته که بتوان بر اساس آن تأثیر فعلی کارگروه های اخلاق در پژوهش را ارزیابی کرد. هم اکنون این کمیته ها، در دانشگاه ها هم گزارش های واصله در مورد تخلفات را بررسی می کنند و هم بر تمام پروژه ها و طرح های پژوهشی تصویب شده در دانشگاه ها نظارت دارند.

وی ادامه داد: هم اکنون با گزارش گیری شش ماهه از این کارگروه ها میتوان آمار تخلفات را بررسی کرد و در آینده با تجمیع این گزارش ها و آمارها میتوان ارزیابی های دقیق تری انجام داد.

شریفی ضمن اشاره به اقداماتی که در آینده باید در دستور کار قرار بگیرند، اظهار داشت: ضروریست که به منظور دسترسی بیشتر و دقیق تر به آمارهای تخلفات پژوهشی، سامانه ای طراحی شود و اطلاعات این تخلفات با حفظ موارد محرمانه در آن ثبت و تجمیع شود.

اثربخشی اقدامات هنوز به مقالات ریترکت شده نرسیده

عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس در مورد آمار مقالات ریترکت شده در سالهای اخیر اظهار داشت: موسسات بین المللی در سطح جهانی این مقالات را رصد می کنند و بررسی های ما نشان داده که در یکی دو سال گذشته، آمار ما در زمینه مقالات ریترکت شده، تغییری پیدا نکرده و تا کنون اثربخشی اقدامات انجام شده به این مرحله نرسیده است.

وی اضافه کرد: در گذشته بحث ریترکشن مقالات اصلا وجود نداشت ولی طبق آمار از ۱۰ سال گذشته، میزان این مقالات مقداری بیشتر شده است. تعداد کل مقالات ریترکت شده ایران از ابتدا تابحال حدود ۶۰۰ مقاله است که هر چند نسبت به تعداد کل مقالات کشور، عدد کمی است اما باید بسیار به آن حساس باشیم.

تغییر رویکرد درباره نشریات علمی

مدیر کل دفتر برنامه ریزی و سیاست گذاری پژوهشی وزارت علوم، ایجاد نظام جدید در نشریات علمی، ساماندهی به همایش های علمی و ساماندهی موسسات پژوهشی را همچون اصلاحات زیرساختی در بحث سیاست گذاری و برنامه ریزی پژوهشی دانست و اظهار داشت: نظام جدید نشریات علمی مبتنی بر تعیین استانداردهای جدید برای آنها، نظارت، ارزیابی و پایش عملکرد نشریات و رویکرد بین المللی و ورود نشریات به عرصه بین المللی است.

وی اضافه کرد: نظام قدیم بیشتر مبتنی بر صدور مجوز و توسعه کمی بوده است و به توسعه کیفی کم تر توجه شده؛ ولی در نظام جدید توسعه هدفمند کمی و ارتقای کیفیت در داخل و خارج، مورد توجه است.

تلاش برای پیشگیری از برگزاری همایش های جعلی

شریفی در بخش دیگری از صحبت های خود ضمن اشاره به ساماندهی همایش های علمی و آئین نامه ثبت همایش های علمی، اظهار داشت: این آئین نامه تا حد امکان توانست از برگزاری همایش های جعلی و بی کیفیت جلوگیری نماید.

وی در پاسخ به این سؤال که علیرغم این آئین نامه ها و ابلاغ بخش نامه در مورد نامعتبر بودن جشنواره های با عناوین «پایان نامه های برتر و تالیفات برتر»، هنوز این جشنواره ها از سوی روابط عمومی دانشگاه ها اطلاع رسانی می شوند، اظهار داشت: بطور حتم باردیگر به دانشگاه ها در مورد این جشنواره ها اطلاع رسانی می نماییم.

آیین نامه جدید تاسیس موسسات پژوهشی

مدیر کل دفتر برنامه ریزی و سیاست گذاری پژوهشی وزارت علوم به نحوه ساماندهی موسسات پژوهشی اشاره نمود و اظهار داشت: آئین نامه جدید تاسیس موسسات پژوهشی در دانشگاه ها، نسبت به قبل انعطاف بیشتری دارد و به دانشگاه ها اختیار عمل بیشتری می دهد که بتواند متناسب با برنامه ها و مأموریت های پژوهشی خود، هسته پژوهشی، گروه پژوهشی، مرکز پژوهشی و همینطور مرکز تحقیقات و پژوهشکده راه اندازی کنند.

وی افزود: این مراکز پژوهشی در دانشگاه ها مبتنی بر برنامه هستند و هر زمان که برنامه پژوهشی آنها به اتمام رسید، می توانند تغییر برنامه داده و یا با تصمیم هیئت امنا، فعالیت آنها متوقف شود. ازاین رو با این روش، نظارت بر آنها ساده تر می شود و سریع تر میتوان تصمیم گیری کرد.

شریفی در ادامه همچون مشکلات پژوهش کشور را عدم افزایش بودجه پژوهشی و مساله محور نبودن رساله ها و رساله ها دانست و اظهار داشت: برای افزایش سهم بودجه پژوهش از درآمد ناخالص ملی که مورد تایید مقام معظم رهبری و اسناد بالادستی بوده، اهدافی پیشبینی شده اند؛ ولی از نظر اعتباری با وجود تلاش زیادی که در این خصوص شده، هنوز به اهداف مورد نظر نرسیده ایم. هم اکنون سهم بودجه پژوهش از درآمد ناخالص ملی نزدیک به نیم است که باید حداقل به یک می رسید.

وی افزود: در مورد تقاضامحور کردن و مساله محور کردن رساله ها و رساله های دانشگاهی اقدامات خوبی انجام شده، ولی نظر شخصی من این است که باید این مورد بیشتر از این موفق میشد.

توصیه هایی برای مسؤلان دولت بعدی

مدیر کل دفتر برنامه ریزی و سیاست گذاری پژوهشی وزارت علوم، با عنایت به ماه های پایانی فعالیت دولت، به مسؤلان آینده پیشنهاد کرد: توسعه پژوهش و فناوری رمز اصلی موفقیت کشور در عرصه های مختلف علوم انسانی و صنعتی، کشاورزی و... است و میتوان نیاز کشور را با پژوهش و فناوری هدفمند، عمیق و اصیل رفع کرد. ازاین رو باید جایگاه پژوهش و فناوری در دولت ها و در مجموعه کشور تقویت شود.

وی افزود: جایگاه پژوهش کشور باید هم از بعد برنامه ریزی، سیاست گذاری، حمایت های مادی و معنوی و هم در تسهیلات و تدوین مقررات و آئین نامه های حمایتی در سطح قانون و مجلس، تقویت شود و باید همه پارامترها برای تقویت پژوهش و فناوری در کشور به کار گرفته شود.

وی در انتها اظهار داشت: همینطور در حوزه پژوهش و فناوری ما به اصلاحاتی درون سیستم آموزش عالی نیاز داریم و باید شاخصهای ارزشیابی، ارزیابی و نظارت را اصلاح نماییم. باید به سمتی برویم که شاخصهای ارزشیابی حوزه های مختلف علمی، متناسب با توانمندی شان و نیازهای جامعه، متفاوت باشد و به این شاخص ها توجه داشته باشیم. اگر این کار صورت گیرد، پژوهش ما بیشتر به سمت کاربرد و رفع نیاز در هر یک از حوزه ها خواهد رفت.

منبع:

1400/01/11
19:35:49
5.0 / 5
1027
این مطلب نئوپدیا را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۲ بعلاوه ۲
NeoPedia