NeoPedia
نتایج بررسی های پژوهشگران،

هشت مولفه ای كه زمینه ساز طلاق است

هشت مولفه ای كه زمینه ساز طلاق است

نئوپدیا: پژوهشگرانی از دانشگاه تهران پژوهشی انجام داده اند كه در آن مولفه هایی كه می تواند زمینه فروپاشی زندگی زناشویی و آسیبی به نام طلاق شود را مورد بررسی قرار داده اند.


به گزارش نئوپدیا به نقل از ایسنا، ازدواج یك سنت الهی است كه تمامی ادیان آنرا سفارش كرده اند اما آنچه از خود ازدواج مهمتر است سلامت ازدواج و موفقیت و پایداری آن است. كیفیت ازدواج در گرو رضایت از آن است و این رضایت سرمنشا رضایت از زندگی است. عوامل بسیاری می توانند به كیفیت و رضایت از زندگی لطمه بزنند و زمینه فروپاشی زندگی زناشویی و طلاق را فراهم آورند.
شناخت این عوامل پیش از شروع یك زندگی می تواند زمینه شناخت بیشتر زوجین از یكدیگر و در نتیجه كاهش پدیده طلاق را فراهم آورد. گرچه خیلی از دخترها و پسرها تصور می كنند كه این مسایل را باید در طول زندگی تجربه كنند اما این تجربه امكان دارد به فروپاشی كانون خانواده منجر شود.
در ابتدای شكل گیری یك رابطه، پذیرش طرف مقابل و در نظر نگرفتن تفاوتها بویژه در رابطه بین زوجین به طور وسیعی اتفاق می افتد و هر یك از آنها این تفاوتها را بعنوان عامل جذابیت طرف مقابل و دلیل نزدیكی با هم می دانند اما سپس گذشت زمان، مسائل محیطی و اتفاقات دیگر موجب می شود از تحمل و سازش خیلی از زوجین كاسته شده و هر یك از آنان درصدد تغییر یكدیگر باشند و این سرآغاز فروپاشی خانواده و به دنبال آن جدایی است.
عواملی وجود دارند كه ازدواج را به سمت عدم موفقیت سوق می دهند. برخی مواقع همسران به درستی با هم جور نشده اند. مواقعی دیگر همسران سبك و شیوه های رفتاری خودرا تغییر می دهند یا بعضی مواقع یكی از زوجین گرفتار مشكلات روان شناختی می شود، وجود استرس های زناشویی، فقدان آگاهی برای بهبود روابط زناشویی و عدم وجود تعهد و اعتماد و مهارت حل مساله و دیگر مهارتهای زندگی همچون عواملی است كه در عدم موفقیت ازدواج دخالت دارند.
در همین زمینه محققانی از دانشگاه تهران پژوهشی را انجام داده اند كه در آن مولفه هایی كه می تواند زمینه فروپاشی زندگی زناشویی و آسیبی به نام طلاق شود را مورد بررسی قرار داده اند.
برای انجام این مطالعه، محققین فوق، پرسش نامه ای تخصصی را آماده كردند و به شكل مصاحبه و مستندكاوی در یك دوره ۶ ماه از ۱۶ زوج بازگشت كننده به مركز بهداشت شماره ۳ مشهد برای انجام آزمایش های پیش از ازدواج، ۲۰ زوج متقاضی طلاق كه به مركز مداخله بهزیستی شهرستان مشهد مراجعه نموده بودند و۱۵ متخصص در زمینه خانواده وطلاق مولفه های احتمالی لطمه طلاق را بررسی كردند.
طاهره سادات علوی، دانشجوی دكتری سنجش و اندازه گیری دانشگاه تهران یكی از اعضای تیم تحقیق با اشاره به اینكه این پژوهش با هدف شناسایی مولفه هایی كه زمینه ساز طلاق می شوند انجام شده است، اظهار داشت: در این پژوهش مولفه های فردی، روابط زوجی، پیشینه خانوادگی، جنسی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و اعتقادی بعنوان هشت مولفه اصلی بروز طلاق در میان زوج ها شناسایی شد.
مولفه فردی
مهمترین عامل طلاق كه باید پیش از ازدواج بررسی شود خاصیت های فردی و شخصیتی زوجین است. بعضی از این خاصیتها موجب دوام و غنی شدن ازدواج و برخی موجب از هم پاشیدگی زندگی می شود. خاصیت های فردی كه موجب جذب زوجین به یكدیگر و انسجام زندگی می شوند عبارتند از: مهربان و خوش صحبت بودن شخص، داشتن مهارت حل مساله، مهارت تصمیم گیری، مهارت نه گفتن، متانت، صداقت، تعهد و مسئولیت پذیری، آمادگی جسمانی، ظاهر مناسب و زیبایی متعارف، قناعت داشتن، فداكاری، گذشت، اجتماعی بودن، هدفمندی و صبور بودن ازویژگی های فردی موثر در انسجام زندگی است. اما در سوی دیگر خاصیت های فردی كه موجب طرد زوجین از یكدیگر و عدم انسجام زندگی می شود را می توان در این موارد دسته بندی كرد: ازدواج به خاطر فرار از تنهایی، هوی و هوس، تصمیم احساسی، عشق نابخردانه و سن پایین، عدم پختگی، انتخاب نادرست، زود عصبانی شدن، اختلال شخصیت، عدم آگاهی نسبت به نیازهای خود و دیگری، بد اخلاقی، عدم اعتماد، بحث و جدل كردن، مغرور بودن، عدم تناسب تیپ شخصیتی زوجین، دروغ، لجبازی، دهن بینی، خبرچینی، سرزنش كردن، سلطه پذیری عدم ثبات هیجانی، رفیق باز بودن، پایین بودن عزت نفس وقضاوت عجولانه كردن.
مولفه روابط بین زوجین
روابط بین فردی زوجین بعنوان یك عنصر كلیدی در رضایتمندی است و از سویی رضایت زناشویی باز تعامل مثبت را در پیش دارد. خیلی از كسانی كه در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفتند دومین علت طلاق را روابط بین زوجین اعلام نمودند. بحث و جدل و متهم كردن یكدیگر، سرزنش و تحقیر كردن یكدیگر و علاقه به تغییر دیگری و نداشتن خاصیت هایی از جمله: درك یكدیگر و تعلق خاطر، علائق مشترك، شناخت نسبت به یكدیگر، توافق در فرزند آوری، كوشش برای ساختن زندگی بدون دغدغه و آرامش، آشنایی پیش از ازدواج، ابراز محبت، پیوند جویی، همدلی ودر كنار هم بودن، مشورت كردن، رازداری، وفاداری، صداقت، دوست داشتن و حمایت یكدیگر، ابراز احساس و هیجان، برنامه ریزی مشترك، مدیریت صحیح خانواده، تفاهم، صمیمیت، ایفای نقش ها، تفریحات سالم مشترك، حمایتگری، وقت گذاشتن و توجه به همسر از مواردی است كه میتواند موجب عدم انسجام زندگی شده و احتمال طلاق را تشدید كند.
مولفه پیشینه خانوادگی
برقراری روابط موثر بین اعضای خانواده بویژه رابطه بین والدین و فرزندان پیش نیاز مهمی برای سلامت روان و ایجاد رابطه موفق آنها با همسرشان در آینده است. خاصیت پیشینه خانوادگی كه موجب طرد زوجین از یكدیگر و عدم انسجام زندگی می شود را می توان در این عوامل برشمرد: فرار از خانواده، دخالت و اجبار خانواده، مشكلات خانواده اولیه، خانواده ناسالم وحسادت اعضای آن و عدم مشورت با یكدیگر، محدویت خانواده در دوران مجردی، خانواده بی بندوبار، جدایی والدین، تربیت نادرست فرزندان و نبود احترام و مشورت خانواده ها.
مولفه جنسی
هدف سلامت جنسی، توانایی متقابل در روابط جنسی است. سلامت جنسی همسران، موقعیتی است كه در آن زوجین از یك رابطه سالم، مناسب و بهنجار جنسی بهره مند هستند، به گونه ای كه وضعیت جسمی و روحی و رفتاری آنان، حاكی از یك نوع هماهنگی، انس، محبت و در یك جمله رضایتمندی از زندگی زناشویی باشد. اما نارضایتی جنسی می تواند یكی از عوامل مهم طرد زوجین از یكدیگر و سرانجام طلاق شود. خاصیت های جنسی كه موجب طرد زوجین به یكدیگر و عدم انسجام زندگی میشود عبارت است از: سردی روابط، مزاج های متفاوت، عدم شناخت و ارضا نیاز جنسی همسر، تنوع طلبی و روابط فرازناشویی، روابط قبل ازدواج، عدم صمیمیت جنسی و اختلال جنسی و عدم وجود مواردی از قبیل: برآورده شدن نیاز جنسی، روابط جنسی سالم، بلوغ جنسی زوجین، جذابیت جنسی، آگاهی از نیاز جنسی طرف مقابل، رابطه زناشویی موثر و صمیمیت جنسی.
مولفه فرهنگی
بعضی از مولفه های فرهنگی در زندگی مشترك می تواند عامل استواری پیوند یا سست شدن پایه های یك زندگی شود. شناخت این مولفه ها و بررسی آنها پیش از شروع یك زندگی می تواند به دوام آن كمك نماید. محققان در این پژوهش بعضی از خاصیت های فرهنگی را كه موجب طرد زوجین از یكدیگر و عدم انسجام زندگی می شود این موارد می دانند: چشم و هم چشمی، رسم های غلط، هم كفو نبودن و اختلاف فرهنگی، سطح بالای توقعات و مقایسه زندگی خود با دیگران، مردسالاری یا زن سالاری و تقابل ازدواج سنتی و مدرن.
مولفه اجتماعی
هنجارهای اجتماعی تعیین كننده مراحل زندگی فرد و ترتیب و زمان وقایع زندگی او است و عدم پیروی افراد از هنجارهای اجتماعی می تواند در فروپاشی زندگی خانوادگی نقش موثری داشته باشد. بعضی از زوج های در آستانه طلاق كه در این تحقیق مورد پرسش قرار گرفتند معتقدبودند این خاصیت های اجتماعی موجب طرد زوجین از یكدیگر و عدم انسجام زندگی می شود: داشتن سن پایین، كم رنگ شدن ارزشها و تغییر ارزشها، اختلاط زن و مرد، استفاده نامناسب از فضای مجازی و ماهواره و اینترنت، كنترل دیگران، دخالت دوستان و دیگران، بیكاری، فقر، رسوم غلط، عادی شدن طلاق و اعتیاد همسر و نبود خاصیت هایی از جمله: مشاوره گرفتن از متخصص و آموزش قبل از ازدواج، زمان مناسب در تشكیل خانواده، تفاوت سنی كم بین والد وفرزند، علاقمندی به فرزندآوری، بالا بردن كیفیت زندگی و امنیت، پیشرفت اجتماعی، داشتن پایگاه اجتماعی و ثبات شغلی از دیگر عوامل طرد زوجین و عدم انسجام زندگی است.
مولفه اقتصادی
دوران سخت اقتصادی در جامعه نتایج زیانباری بر خانواده ها خواهد داشت كه می توان به احتمال وقوع گسیختگی خانواده و بی سامانی آن اشاره نمود. محرومیت اقتصادی تعاملات مثبت زوجین را كاهش و آنها را به سمت طلاق سوق می دهد. در دوران ركود اقتصادی تنش درون خانواده ها بویژه خانواده های اقشار ضعیف جامعه افزایش یافته و این زمانی بیشتر مشهود است كه زنان و مردان به خصوص مردان به سبب بیكاری یا دستمزد ناكافی توانایی پشتیبانی از خانواده هایشان را ندارند. از خاصیت های اقتصادی كه موجب طرد زوجین از یكدیگر و عدم انسجام زندگی می شود می توان به بی پولی، عدم توان اقتصادی و حمایت مالی، فقر و بیكاری، فاصله طبقاتی و عدم ثبات شغلی، ورشكستگی، عدم استقلال مالی و نبود خاصیت هایی ازقبیل: پس انداز مالی، مدیریت مالی، داشتن عقل معاش، داشتن رفاه متعارف و دادن اهمیت به تفریح و در عین حال مقتصد بودن تاثیر بسزایی در طرد زوجین از یكدیگر و عدم انسجام زناشویی اشاره نمود.
مولفه اعتقادی
خاصیت های اعتقادی كه موجب طرد زوجین از یكدیگر و عدم انسجام زندگی می شود را بدین صورت برمی شمرند: نداشتن اعتقادات مذهبی و پایبند نبودن به ارزشهای اخلاقی، ایمان نداشتن، عدم تناسب وضعیت اعتقادی، عدم نجابت، معتقد نبودن به حجب و حیا، عدم پایبندی به رزق و روزی حلال كه این موارد می تواند در عدم انسجام زندگی تاثیر بسزایی بگذارد.
این یافته ها كه می تواند تاثیر بسزایی در كاهش آمار طلاق و شناخت بیشتر زوجین پیش از شروع یك زندگی باشد در شماره ۱۶ مجله پژوهش های روان شناسی بالینی و مشاوره به چاپ رسیده است.1397/11/30
14:34:13
5.0 / 5
4572
این مطلب نئوپدیا را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۵ بعلاوه ۳
NeoPedia