NeoPedia
معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت:

نمی توان مرجعیت علمی داشت، ولی نیازها را از بیرون تأمین کرد

نمی توان مرجعیت علمی داشت، ولی نیازها را از بیرون تأمین کرد

به گزارش نئوپدیا معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت با اشاره به اینکه امروزه تحقیقات ما را به تولید دانش و به مرجعیت علمی رسانده است، اظهار داشت: ولی حقیقت این است که ما نمی توانیم مرجعیت علمی داشته باشیم، ولی نیازهای خویش را در حوزه سلامت از بیرون بگیریم، این با ذات تحقیقات هم خوانی ندارد.


به گزارش نئوپدیا به نقل از ایسنا، دکتر یونس پناهی معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت در آیین معرفی برترین چهره های حوزه تحقیقات و فناری سلامت در بیست و دومین جشنواره پژوهشی ابوریحان بیرونی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، ضمن اشاره به اهمیت مقالات و تحقیقات، به مبحث توجه دانشگاه ها به فناوری و تبدیل دانش به محصول برای حل مشکلات تصریح کرد.
دکتر یونس پناهی ضمن اشاره به شعار سال ۱۴۰۰ و تاکید مقام معظم رهبری بر مبحث پشتیبانی از تولید و مانع زدایی اظهار داشت: لازمه تحقیقات پاسخگو، نیاز محور برای حل مشکلات، برنامه ریزی برای رسیدن دانشگاه ها به دانشگاه های نسل سوم و چهارم است.
وی تاکید داشت: سال هاست که کشور به این طرز فکر رسیده ولی ورود به این مسیر کند است.
معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت اظهار داشت: ما همان گونه که با مقالات و تولید علم به مرجعیت علمی رسیده ایم، باید به سمت فناوری برویم.
وی اضافه کرد: یکی از ابزارهای لازم برای رسیدن به دانشگاه های نسل سوم، حمایت های بالادستی است و اینکه ببینم دانشگاه های نسل سوم چه ابزارهایی نیاز دارند. امروزه همان تحقیقات است که ما را به تولید دانش و به مرجعیت علمی رسانده است ولی حقیقت این است که ما نمی توانیم مرجعیت علمی داشته باشیم ولی نیازهای خویش را در حوزه سلامت از بیرون بگیریم، این با ذات تحقیقات هم خوانی ندارد.
وی اظهار داشت: وی با بیان این مورد که باید با حفظ توانمندی های نسل یک و دو به سمت دانشگاه های نسل سوم ورود پیدا نماییم. اظهار داشت: دانشگاه نسل سوم باید در حوزه آموزش قویتر از دانشگاه نسل یک باشد، در حوزه پژوهش توانمندتر از دانشگاه نسل دو باید، اما ضمن حفظ این توانمندی ها باید بتواند این دانش و پژوهش را به محصول و ابزاری که جامعه سلامت است، تبدیل کنند.
پناهی به الزامات ورود به دانشگاه نسل سوم اشاره نمود و اظهار داشت: نخستین اجبار یک دانشگاه نسل سوم، تغییر تفکر آحاد جامعه است. از دولت مردان، سیاست مداران، دانشگاهیان و پژوهشگران است. یکی از مهم ترین ابزارهایی که برای ورود به دانشگاه نسل سوم باید استفاده نماییم، حمایت های مقام معظم رهبری است.
وی اجبار دوم را مانع زدایی دانست اظهار داشت: ما در حوزه سلامت باید تولید را مورد تاکید و محور تحقیقات قرار دهیم و از تحقیقات حوزه سلامت پشتیبانی نماییم. ما باید موانع، مقررات، دستورالعمل ها و... که ما را از تولید منبع می کند را باید برداریم و مانع زدایی همین است.
معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت عنوان کرد: ما تمایل داریم دانشگاه ها در معاونت تحقیقات و فناوری همانطور که در تحقیقات به مرجعیت علمی رسیده اند، در فناوری هم توجه داشته باشیم.
وی تصریح کرد: در حوزه سلامت حتما باید پاسخگوی نیازهای جامعه و ارتقای سطح زندگی مردم باشیم. تحقیقات ما باید یک شاخص آن به دست بیمار و جامعه قرار بگیرد. یک بیمار بستری در بیمارستان باید نتیجه و پیامد درمان خویش را بایدمدیون تحقیقات ما بداند. اگر روزی تجهیزات پزشکی، دستورالعمل هایی که در دانشگاه ها مورد استفاده قرار بگیرد، اگر روزی از خودمان و برخواسته از تحقیقات خود ما باشد، یعنی ما به مرجعیت علمی و مرز دانش رسیده ایم.
پناهی، یکی از ابزارهای لازم برای دانشگاه های نسل سوم، حمایت های بالا دستی عنوان نمود و اظهار داشت: ما یک حمایت بسیار عدید و توانمند تحت عنوان حمایت های مقام معظم رهبری داریم و شعار سال رهنمود خوبی است. ما در داخل وزارت بهداشت هم باید این نگرش را داشته باشیم.
معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت با اشاره به اینکه ۸۰۰ مرکز تحقیقات در کشور وجود دارد، بر اهمیت ارتباط مراکز تحقیقاتی به یکدیگر و تبدیل آنها به شبکه تحقیقاتی تصریح کرد و اظهار داشت: نمی گردد مراکز تحقیقاتی هم نام و هم سو و به یک برنامه در یک دانشگاه و یا چند دانشگاه مقیم در یک شهر، داشته باشیم.
وی عنوان نمود که یکی از برنامه های معاونت تحقیقات این است که مراکز تحقیقاتی را به کاربران خود ارتباط دهد. مرکز تحقیقات گوارش باید بخشهای گوارش مرتبط باشند، مرکز تحقیقات حوزه شیمیایی باید معاونت بهداشت و درمان بنیاد جانبازان ارتباط داشته باشد.
پناهی تصریح کرد: یکی از برنامه های کلان ما فعال کردن مراکز تحقیقات و ارتباط آنها با یکدیگر و کاربران خود است.
وی با بیان اینکه درصدی از مراکز تحقیقاتی و اعضای هیات علمی خاموش هستند، تاکید داشت: خاموشی در فناوری به ما ضرر می زند و ضرر خاموشی در فناوری بیشتر از خاموشی در تحقیقات است؛ چون منابع ما محدود و خواسته های ما نامحدود است.
معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت به اهمیت مبحث عدالت در پژوهش اشاره نمود و اظهار داشت: توزیع منابع در میان پژوهشگران، هدف جدی ماست. ما به دنبال این هستیم که توزیع منابع را در میان دانشگاه ها عادلانه و متناسب با برنامه های دانشگاه انجام دهیم و خواسته ما هم این است که این منابع در دانشگاه عادلانه توزیع پیدا کند و ما بتوانیم در دانشگاه های نسل سوم توانایی جذب و نخبه پروری را داشته باشیم
پناهی ضمن اشاره به مبحث خروج نخبگان از کشور؛ اظهار داشت: یکی از مباحثی که امروزه مطرح می شود، خروج نخبگان از کشور است. یکی از برنامه های ما باید این باشد که تولید دانش را تبدیل به تولید ثروت، سرمایه و کارآفرینی نماییم. برای این ارتباط احتیاج به نخبگان داریم و شرکتهای دانش بنیان و پارک های فناوری ارتباط دهنده دانشگاه و صنعت هستند. توانایی نخبه پروری و جذب نخبه برای تکمیل زنجیره تولید ضروریست و ما برای این بخش برنامه داریم.
وی در ادامه بر ضرورت ارتقای سامانه نوپا تصریح کرد و اظهار داشت: سامانه نوپا تابحال فقط برای ارزیابی فرآیند تولید دانش و برای اثبات این بوده که ما می توانیم مرجعیت علمی داشته باشیم و شواهد نشان داده است که ما این قابلیت را داشتیم. ما به دنبال ارتقای این سامانه ها هستیم تا در حد و شأن دانشگاه های نسل سوم در آیند. سامانه های ما درحال اصلاح برای نوآوری، فناوری و کارآفرینی هستند و در سالهای آتی ارزشیابی هیأت علمی ما بهتر خواهد شد.
وی تاکید داشت: اگر عضو هیات علمی پروتکلی برای کووید-۱۹ طراحی کرد، یا در مورد دارد، تجهیزات و واکسن کاری انجام داده، حتما باید در ارزشیابی ارتقاء لحاظ شود.
معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت با بیان اینکه سیاست دانشگاه های نسل سه مخالف نگارش مقاله نیست، عنوان کرد: مقاله نویسی یک وسیله است، هدف نیست. برای رسیدن به یک محصول حتما باید در آن مسیر چند مقاله چاپ نماییم. اینکه ما در مورد محصول و دانشگاه نسل سوم صحبت می نماییم، نشان دهنده مخالفت ما با مقاله نیست. مقاله لازم است ولی با شرایط فعلی مملکت، اصلا کافی نیست.
وی اضافه کرد: ما در حوزه کرونا مقالات خوبی داریم ولی اگر صرفاً به مقالات خودمان در حوزه کرونا استناد نماییم، در مورد جهش های ویروس چه کاری باید انجام دهیم، واکسن ها و...؟
پناهی به اهمیت مانع زدایی از تولید، در واکسن ها اشاره نمود و اظهار داشت: برای اینکه واکسن های داخلی به دست افراد برسد، همه چیز فراهم است؛ ولی یک سلسله استانداردهای خیلی خشک، کپی برداری شده وجود دارد و متناسب با آن، می خواهند بگویند که این واکسن ها قابل اعتماد نیستند. خواهش ما از مجامع علمی این است که در ارزیابی واکسن های داخلی از استانداردها نباید کوتاه بیاییم ولی مانع ها را باید برداریم.
پناهی افزود: اگر رگولاتوری ابزار لازم برای ارزیابی واکسن را ندارد باید خودش را به پژوهشگر و دانشگاه وفق بدهد و ابراز خودش را بسازد. نداشتن ابزار نباید سبب شود پژوهشگر و واکسن ساز منتظر بمانند.
معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت در انتها ضمن اشاره به این مورد که مصرف داروهای مختلف برای درمان بیماری کووید-۱۹، برای ما پیغامی داشت، اظهار داشت: پیغام آن این بود که ما در درمان کمتر از تحقیقات استفاده می نماییم. من بین معاونت های درمان، تحقیقات، توسعه و پرستاری رابطه خوبی را احساس نمی کنم. باید معاونت درمان نیازهای خویش را به معاونت تحقیقات اعلام نماید.
منبع:

1400/10/05
20:40:08
5.0 / 5
715
این مطلب نئوپدیا را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۹ بعلاوه ۱
NeoPedia