NeoPedia
در قالب یك پایان نامه بررسی شد

تاثیر رهبری اخلاقی بر تعهد سازمانی

تاثیر رهبری اخلاقی بر تعهد سازمانی

نئوپدیا: نتایج یك پژوهش نشان داده است كه رهبری اخلاقی بر تمامی ابعاد تعهد سازمانی به غیر از تعهد عاطفی تأثیر دارد.


به گزارش نئوپدیا به نقل از ایسنا، شكوفه ماهورزاده، دانشجوی كارشناسی ارشد رشته مدیریت گرایش مدیریت دولتی در پایان نامه خود به "تاثیر رهبری تحول آفرین و رهبری اخلاقی بر تعهد سازمانی مورد مطالعه سازمان تامین اجتماعی شهر اصفهان" پرداخت.
این تحقیق با هدف، تعیین تأثیر رهبری تحول آفرین و رهبری اخلاقی بر تعهد سازمانی انجام گرفت. پژوهش از منظر هدف تحقیقی كاربردی و از نظر ماهیت توصیفی- همبستگی است.
جامعه آماری شامل كاركنان و مدیران و معاونان سازمان تأمین اجتماعی شهر اصفهان می شود و در سال ۱۳۹۷ به تعداد ۵۰۰ نفر انتخاب شدند. به منظور تعیین حجم نمونه از جدول مورگان استفاده و تعداد ۲۱۷ نفر محاسبه شد كه تعداد ۲۰۳ پرسشنامه صحیح مبنای تجزیه و تحلیل داده ها قرار گرفت و نمونه گیری به روش تصادفی ساده انجام شد.
برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه رهبری تحول آفرین باس و آولیو (۲۰۰۰)، رهبری اخلاقی براون و همكاران (۲۰۰۵) و تعهد سازمانی آلن و مایر (۱۹۹۰) كه بومی سازی شده، استفاده و روایی صوری، محتوایی و پایایی سازه تأیید شد و ضریب آلفای كرونباخ برای كل پرسشنامه و فاكتورهای آن از ۰.۷ بیشتر بوده و برمبنای پایایی بالای پرسشنامه مورد تأیید قرار گرفت. برای آزمون های فرضیه های آماری از روش حداقل مربعات جزئی و با استفاده از نرم افزار Smart Pls استفاده شد.
نتایج تحقیق با عنایت به فرضیه های اصلی نشان داد كه، رهبری تحول آفرین و رهبری اخلاقی بر تعهد سازمانی تأثیر معناداری دارد. با عنایت به فرضیه های فرعی، رهبری تحول آفرین بر تمامی ابعاد تعهد سازمانی (تعهد هنجاری، تعهد عاطفی، تعهد مستمر) به غیر از تعهد هنجاری تأثیر معناداری دارد. درضمن در ادامه فرضیه های فرعی رهبری اخلاقی بر تمامی ابعاد تعهد سازمانی به غیر از تعهد عاطفی تأثیر معناداری دارد.
به گزارش نئوپدیا به نقل از ایسنا، این پایان نامه به راهنمایی الهه ملایی در مركز پیام نور شاهین شهر دفاع شد.


منبع:

1398/05/02
12:09:29
5.0 / 5
4788
تگهای خبر: پژوهش
این مطلب نئوپدیا را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۹ بعلاوه ۲
لینک دوستان نئوپدیا
NeoPedia