NeoPedia

آرشیو مطالب : مسابقه

برای نخستین بار؛

پرواز آزمایشی همزمان دو خودروی پرنده انجام شد

پرواز آزمایشی همزمان دو خودروی پرنده انجام شد
طراحی خانواده جدید جت منطقه ای؛

دانشجویان ایرانی در مسابقات بین المللی طراحی هواپیما دوم شدند

دانشجویان ایرانی در مسابقات بین المللی طراحی هواپیما دوم شدند

پژوهشگران در مسابقه ملی رابط مغز و كامپیوتر به رقابت پرداختند

پژوهشگران در مسابقه ملی رابط مغز و كامپیوتر به رقابت پرداختند

مهلت ارسال آثار به مسابقه نور جایزه مصطفی تمدید گردید

مهلت ارسال آثار به مسابقه نور جایزه مصطفی تمدید گردید
تولید با پرینتر سه بعدی؛

كلاه ایمنی دوچرخه سواری با قابلیت تغییر شكل

كلاه ایمنی دوچرخه سواری با قابلیت تغییر شكل

برگزاری لیگ قهرمانی پهپادها با نمایش پهپادهای خیابانی

برگزاری لیگ قهرمانی پهپادها با نمایش پهپادهای خیابانی

تاریخ اولین ماموریت كپسول دراگون مشخص شد

تاریخ اولین ماموریت كپسول دراگون مشخص شد

برقراری ارتباط مستقیم استارت آپ ها و سرمایه گذاران در حوزه دریا

برقراری ارتباط مستقیم استارت آپ ها و سرمایه گذاران در حوزه دریا
نئو پدیا