NeoPedia
در قالب یك پژوهش بررسی شد

تاثیر استفاده از پساب فاضلاب بر آلودگی میكروبی خاك

تاثیر استفاده از پساب فاضلاب بر آلودگی میكروبی خاك

نئوپدیا: پژوهشگران در پژوهشی تاثیر استفاده از پساب فاضلاب بر آلودگی میكروبی خاك های فضای سبز شهری در زاهدان را بررسی كردند و پیشنهاد دادند كه پارامترهای میكروبی با رعایت نكات مدیریتی در تصفیه پساب در حد استاندارد قرار گیرد تا در آینده ضمن كاهش بار آلودگی به حفظ منابع موجود و توسعه پایدار كمك گردد.


به گزارش نئوپدیا به نقل از ایسنا، به سبب رشد بی رویه جمعیت و كاهش منابع آب، بازیابی و استفاده از فاضلاب شهری در سال های اخیر به خصوص در كشورهای خشك و نیمه خشك برای مصارف كشاورزی و فضای سبز در حال افزایش می باشد. پژوهشگران در پژوهشی با عنوان"تاثیر استفاده از پساب فاضلاب بر آلودگی میكروبی خاك های فضای سبز شهری" این مساله را در شهر زاهدان بررسی نموده اند.
در این پژوهش كه توسط افسانه خمیس آبادی، دانشجوی كارشناسی ارشد محیط زیست دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان، كامران پروانك از گروه كشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی(ره) و مهناز نصرآبادی از گروه محیط زیست دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان انجام شده، آمده است: « شهرستان زاهدان به سبب بحران آب با كمبود شدید منابع آبی مواجه می باشد. بر همین مبنا استفاده مجدد از پساب جهت جبران كمبود آب یك لزوم اجتناب ناپذیر است. هم اكنون از پساب فاضلاب تصفیه شده شهری زاهدان جهت آبیاری بخش هایی از فضای سبز شهری استفاده می شود. بدین سبب آلودگی میكروبی یكی از مهم ترین نگرانی های كاربرد پساب فاضلاب در آبیاری است كه ممكنست برخی مخاطرات بهداشتی را از نظر گسترش عوامل بیماری زای باكتریایی، ویروسی و انگلی به همراه داشته باشد.»
پژوهشگران در این مقاله می گویند: «در تعیین كیفیت میكروبیولوژیكی فاضلاب تصفیه شده، معمولا فاكتورهای آلودگی مدفوعی از قبیل كلیفرم ها و انتروكوكوكوس ها به سبب سرعت و سهولت جداسازی و شناسایی آنها مورد بررسی قرار می گیرند. شناسایی این میكروارگانیسم ها اطلاعاتی را راجع به وجود و رفتار عوامل بیماری زای اصلی در فاضلاب فراهم می آورد.»
بنا بر آن چه در این مقاله آمده، تحقیق حاضر از نوع مطالعات میدانی – آزمایشگاهی است كه به صورت مقطعی انجام گرفت. جامعه آماری در مطالعه حاضر، قطعاتی از درختان نخل آبیاری شده با پساب تصفیه خانه شهر زاهدان و قطعات نخل آبیاری شده با آب چاه است. ابتدا از قطعات فضاهای سبز اطراف تصفیه خانه زاهدان یك قطعه از درختان نخل آبیاری شده با پساب و یك قطعه آبیاری شده با آب چاه هركدام به مساحت ۱۶۰۰ متر مربع برگزیده شد. سپس هر قطعه به صورت شبكه های منظم (۱۰ *۱۰ متری) شبكه بندی شد.
در این پژوهش آمده است: «از مركز شبكه تعداد ۱۶ نمونه خاك سطحی به روش تصادفی از عمق صفر تا ۵۰ سانتی متری با استفاده از قاشقك فلزی استریل در سال ۱۳۹۷ نمونه برداری شد. نمونه های برداشت شده برای هر قطعه كاملا با هم مخلوط و هشت نمونه مركب برای هر قطعه استخراج و در بطری های شیشه ای استریل جمع آوری شد. سپس در ظروف حاوی یخ در دمای حدود ۴ درجه سانتی گراد نگهداری و به آزمایشگاه انتقال داده شد. پارامترهای میكروبی نمونه خاك ها شامل تعداد كل كلیفرم ها، كلیفرم مدفوعی و تعداد تخم انگل در سه تكرار اندازه گیری شد.»
پژوهشگران جهت بررسی آلودگی میكروبی از پساب خروجی تصفیه خانه (بعد از حوضچه ثانویه) و آب چاه در اواخر فصل تابستان با بطری های شیشه ای استریل ۱۰۰ میلی لیتری نیز نمونه برداری انجام دادند. نمونه ها تحت شرایط كنترل دمایی نگهداری و به آزمایشگاه انتقال داده شد.
در این مقاله آمده است: «با توجه به نتایج میانگین بعضی از پارامترهای شیمیایی اندازه گیری شده در پساب تصفیه خانه زاهدان می توان نتیجه گرفت، كیفیت شیمیایی پساب خروجی با استانداردهای سازمان حفاظت از محیط زیست ایران از جنبه كاربرد آن در كشاورزی هم خوانی دارد، اما فاضلاب تصفیه شده هنوز دارای مقادیر نسبتا بالایی كلیفرم كل، كلیفرم مدفوعی و تخم انگل است كه باتوجه به دستورالعمل بهداشت جهانی برای آبیاری محدود قابل پذیرش است. بدین سبب در صورت عدم رعایت نكات مدیریتی در تصفیه پساب، مصرف آن می تواند منجر به افزایش آلودگی میكروبی خاك با این باكتری ها شود و نگرانی جدی برای محیط زیست ایجاد كند.»
درانتها این مقاله كه در نخستین شماره هفتمین دوره فصلنامه علمی و پژوهشی مهندسی بهداشت محیط انتشار یافته، آمده است: «پیشنهاد می شود باتوجه به موقعیت جغرافیایی و قرار گرفتن شهر زاهدان در منطقه خشك و نیمه خشك، به پساب خروجی این تصفیه خانه بعنوان یك منبع مهم آب نگریسته شود و تلاش شود تا پارامترهای میكروبی با رعایت نكات مدیریتی در تصفیه پساب در حد استاندارد قرار گیرد تا در آینده ضمن كاهش بار آلودگی به حفظ منابع موجود و توسعه پایدار كمك گردد.»
منبع:

1398/11/01
21:39:48
5.0 / 5
4409
این مطلب نئوپدیا را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۷ بعلاوه ۲
NeoPedia