NeoPedia
در قالب یك پژوهش و با تاكید بر طرح های كمیته امداد بررسی شد

كم وكاست طرح های مشاغل خانگی

كم وكاست طرح های مشاغل خانگی

نئوپدیا: طرح های كسب وكار خانگی، باوجود فرصت مغتنمی كه برای كاهش درصد بیكاری در جامعه به وجود می آورند، اغلب با كاستی هایی مواجهند. پژوهشگران كشور با تمركز بر طرح های ارائه شده در كمیته امداد، به بررسی این كاستی ها پرداخته اند.


به گزارش نئوپدیا به نقل از ایسنا، ایران با وجود داشتن جمعیتی هوشمند و مستعد دركنار منابع طبیعی فراوان، تولید ناخالص پایینی دارد و نسبت قابل توجهی از نیروهای جوان و تحصیل كرده اش از نعمت اشتغال محروم اند. یكی از راه های مقابله با بیكاری و كاهش آن، خوداشتغالی است. خوداشتغالی فعالیت بخش خصوصی و غیررســمی اقتصاد اســت كه می تواند تأثیر زیادی در كاهش بیكاری داشته باشد.
بمنظور تحقق این امر، دستگاه های حمایتی اهتمام دارند تا با فراهم آوردن زمینه اشتغال برای افراد تحت پوشش، امكان خودكفایی آنها را فراهم آورند كه در این میان كمیته امداد بعنوان گسترده ترین دستگاه حمایتی در قالب طرح اشتغال و خودكفایی این هدف را دنبال می كند.
ازجمله كارهای این نهاد، تشویق به ایجاد كسب وكارهای خرد و خانگی است كه مجموعه كارهای تولیدی، خدماتی و یا اقتصادی را در برمی گیرد و با شــرایط و ضوابط مشــخص به صورت انفرادی، خانوادگی و جمعی برای ایجاد یا توســعه اشتغال و خودكفایی مددجویان بوسیله پرداخت تسهیلات مالی اجرا می شود. در ایران به رغم تمام مزیت ها و قابلیت های متنوعی كه برای طرح های اشتغال زای كمیته امداد در نظر گرفته شده اما این طرح ها در رســیدن به اهداف تعیین شده بــا مشكلاتی از قبیل دگرگونی سیاست های دولت و به كارگیری سیاست های سلیقه ای، ناسالم بودن محیط كسب وكار، بی ثباتی مدیــران و كارفرمایان دولتی و وجود قوانین نامناســب و غیرحمایتی، مواجه هســتند كه بایستی به دقت مورد توجه قرار گیرند.
جهت بررسی بیشتر این موضوع، تعدادی از محققان كشور از دانشگاه علوم كشاورزی و منابع طبیعی گرگان یك مطالعه علمی پژوهشی را انجام داده اند كه در آن به لطمه شناسی طرح كسب وكارهای خرد و خانگی كمیته امداد پرداخته شده است.
در این پژوهش كاربردی، 321 نفر از مددجویان كمیته امداد در طرح های اشتغال زای كشاورزی، دامپروری و صنایع دستی استان گلستان مشاركت داشته و با استفاده از پرسشنامه، داده های مورد نیاز پژوهشگران را فراهم آورده اند.
بررسی های این پژوهش نشان می دهند كه طرح های اشتغال زای كمیته امداد، دارای نقاط ضعف، نقاط قوت و فرصت های خاص خود هستند. به این جهت باید راهبردهایی را برگزید كه به دنبال چیره شدن بر نقاط ضعف طرح ها و یافتن فرصت های جدید باشند.
آن گونه كه محمدرضا محبوبی، محقق و دانشیار گروه ترویج و آموزش كشاورزی دانشگاه علوم كشاورزی و منابع طبیعی گرگان و همكارانش در این تحقیق می گویند: «مهم ترین نقطه قوت چنین طرح هایی، استفاده از نیروی كار سایر اعضای خانواده و ایجاد زمینه كار خانوادگی است. در مقابل، مهم ترین نقطه ضعف آنها، ناكافی بودن اطلاعات و مهارت های فنی و تخصصی مددجویان جهت راه اندازی كسب وكار است».
بگفته این متخصصان، «مهم ترین فرصت درباب چنین طرح های كسب وكاری شامل فراهم بودن زمینه برخورداری از آموزش های رایگان فنی و حرفه ای است و مهم ترین تهدید نیز به واردات بی رویه محصولات مشابه با قیمت كمتر مربوط می شود».
در این تحقیق، بمنظور بهبود وضعیت طرح های كسب وكار كمیته امداد، پیشنهاداتی نیز به شرح زیر ارائه شده اند:
- تامین و تدارك حمایت های مالی و اعتباری كمیته امداد بوسیله وام های كم بهره در مراحل اولیه ایجاد كسب وكار و حل مشكل كمبود نقدینگی برای توســعه كسب وكار
- ساماندهی بازارهای محلی توسط كمیته امداد و پشتیبانی از تولیدات كسب وكارهای خانگی و حذف دلالان در چرخه بازارســانی محصول
- برنامه ریزی برای شناسایی ظرفیت ها و قابلیت های هر یك از مناطق استان درباره ساماندهی كسب وكارهای خانگی
- پیش بینی و اجرای برنامه های ترویجی و آموزشی با هدف ارتقای دانش، بینش و مهارت اعضای خانواده های روستایی و افزایش روحیه كارآفرینی در میان مددجویان
- برندسازی محصولات تولیدی مددجویان و فراهم كردن زمینه مؤثر برای حضور كارآفرینان مشاغل خانگی در نمایشگاه ها برای عرضه محصولات تولیدی خود
- توســعه انواع پوشش های بیمه ای برای مددجویان فعال در واحدهای اقتصادی با هدف حمایت و بقای آنها در زمان ركود بازار
- توســعه حمایت های دولتــی در زمینه بازاریابی و بازاررسانی برای عرضه محصولات مشاغل خانگی
این یافته ها كه اهمیت زیادی در بهبود وضعیت طرح های كسب وكار ارائه شده در كمیته امداد دارند، در چارچوب یك مقاله علمی پژوهشی در فصل نامه «مددكاری اجتماعی» انتشار یافته اند.
منبع:

1398/12/25
15:44:03
5.0 / 5
3349
این مطلب نئوپدیا را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۵ بعلاوه ۵
NeoPedia