NeoPedia
نتایج یك مطالعه تحقیقاتی تاكید كرد

لزوم ارزیابی لحظه ای كرونا قبل از بازگشایی ها و رفع محدودیت ها

لزوم ارزیابی لحظه ای كرونا قبل از بازگشایی ها و رفع محدودیت ها

به گزارش نئوپدیا نتایج یك مطالعه انتشار یافته در JAMA journals نشان می دهد: اندازه گیری پی درپی سطح آنتی بادی و ایمنی افراد برای رده بندی مداخلات غیردارویی و توسعه واكسن و درمان های كووید - 19 یك لزوم است، همینطور بررسی های یكپارچه جامعه و سرواپیدمیولوژیك، همراه با مدلسازی و رویكردهای افزاینده برای برآورد میزان شیوع كووید - 19 در سطح جامعه، به ارزیابی وضعیت كنونی پاندمی، تصمیم گیری درباره مداخلات آینده و بازگشت تدریجی به فعالیتهای عادی در جوامع كمك می نماید.


به گزارش نئوپدیا به نقل از ایسنا، در مقاله ای تحت عنوان "بازگشایی جوامع و لزوم ارزیابی لحظه ای کووید – 19 در سطح جامعه" که توسط کمیته دانشجویی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ترجمه شده، آمده است: طی ماه مه 2020، حدود 1 میلیون و 390 هزار مورد مبتلا شدن به کرونا در امریکا و بیشتر از 4 میلیون و 300 هزار مورد در 188 کشور گزارش شده که در همین راستا لزوم دسترسی به اطلاعات مربوط به کووید – 19 همچون شیوع در سطح جامعه، طیف بیماری، تست های تشخیصی و درصدی از جامعه که در مقابل SARS-CoV-2 (ایمنی جمعی) مصونیت دارند، محسوس است.
دسترسی به این اطلاعات جهت بررسی وضعیت جوامع در زنجیره شیوع کووید – 19 و رده بندی مداخلات غیردارویی برای بازگشایی مشاغل و جامعه و همینطور اطلاعات لحظه به لحظه مربوط به شیوع و سرواپیدمیولوژی برای توسعه واکسن ها و درمان های کووید – 19 ضروریست.

تعیین موقعیت کنونی جامعه
در این راستا سازمان بهداشت جهانی و سایر گروه های مرتبط، بررسی های گوناگونی جهت ارزیابی فوری شرایط سلامت همچون اقدامات ایمن سازی و ارزیابی های جمعیتی انجام داده اند. یکی از بررسی های اخیر مربوط به خانوارهایی است که از راه "احتمال متناسب با اندازه"(probability proportionate to size)انتخاب شده اند. در این مطالعه از افراد منتخب درباره اینکه آنها یا یکی از اعضای خانواده علایم کووید – 19 را داشته یا دارند، آیا تحت مراقبت های پزشکی قرار گرفته اند، آزمایش یا بستری شده اند و یا تحت ونتیلاسیون قرار گرفته یا فوت شده اند، سؤال می شود.
در صورتی که طی همین ارزیابی از افراد یک نمونه خون و یک نمونه از مسیر تنفسی فوقانی هم گرفته شود، می توان نسبت افرادی از جامعه که دارای آنتی بادی SARS-CoV-2 بوده و نسبتی که در گذشته دارای علایم بوده و یا هم اکنون دارای عفونت هستند را تخمین زد. این اطلاعات همینطور جهت بررسی تأثیر استراتژی های گذشته جامعه جهت کاهش عفونت و هم تعیین مسیر استراتژی های آینده لازم است.
در همین راستا بررسی های فوری و همزمان در جوامع مختلف می تواند اطلاعات قابل تعمیمی در مناطق جغرافیایی مختلف فراهم آورد تا از این طریق امکان هماهنگی مداخلات بهداشتی بوجود آمده و تعامل اجتماعی یکپارچه تری فراهم گردد.
یک مثال فرضی نشان داده است که چگونه اطلاعات حاصل از بررسی ها و ارزیابی های اجتماعی و سرواپیدمیولوژیک می توانند موقعیت جامعه را در زنجیره انتقال بیماری تعیین کنند.
فرض کنید اطلاعات حاصل از آزمایشگاه ها نشان داده است که 3000 آزمایشگاه کیس هایی از مبتلا شدن به کووید – 19 در جامعه ای با 500 هزار نفر جمعیت را جمع آوری کرده، هم چنین فرض کنید بررسی های اجتماعی نشان داده است که تنها 10 درصد از افراد دارای علایم، مورد آزمایش قرار گرفته اند؛ ازاین رو تنها 10 درصد از بیماران مشکوک تشخیص داده شده اند. تعمیم این نتایج به یک جامعه بزرگتر نشان داده است که حدوداً 30 هزار نفر در جامعه دارای بیماری با علایم بوده اند.
همینطور نسبت افراد دارای علایم در بررسی های فوری می تواند با نتایج سرولوژیک مقایسه شود تا نسبت افرادی که دارای عفونت بدون علامت SARS-CoV-2 هستند تخمین زده شود.
ازاین رو با فرض این که ارزیابی های سرولوژیک در این جامعه نشان دهنده وجود آنتی بادی SARS-CoV-2 در 20 درصد جمعیت باشد، برون یابی این اطلاعات بیان می کند که حدود 100 هزار نفر در این جامعه آلوده شده اند (2/0 × 500000). اگر عدد تکثیر (میانگین کیس هایی که از یک نفر آلوده شده اند) برای کووید – 19 برابر 2/2 باشد، ازاین رو نسبت افرادی از جمعیت که باید به SARS-CoV-2 ایمن باشند تا ایمنی جمعی حاصل شود، برابر 55 درصد خواهد بود.
نتایج ارزیابی های جامعه و سرواپیدمیولوژی (که اظهار می کنند 20 درصد جمعیت دارای آنتی بادی ضد SARS-CoV-2 هستند) نشان داده است که ایمنی جمعی بدست نیامده و 35 درصد دیگر از افراد باید مبتلا شوند تا ایمنی جمعی کسب شود. این نتایج هم چنین اظهار می کنند که در این جامعه انتقال SARS-CoV-2 می تواند ادامه دار باشد، ازاین رو اقدامات بهداشت عمومی باید بر این مبنا برنامه ریزی شود.
در ادامه مقاله با اشاره به مدل افزاینده (multiplier model)، بعنوان یک مدل مکمل برای تعیین موقعیت جامعه در پاندمی، آمده است: نتایج بررسی ها نیازمند اصلاح است؛ چون که همه افراد دارای علایم، تحت مراقبت های پزشکی قرار نمی گیرند، همه پزشک ها و مراکز بهداشتی درمانی آزمایش کووید – 19 را تجویز نمی کنند، همینطور کیت های آزمایشی و منابع امکان دارد در دسترس نباشند و هم حساسیت آزمایشات 100درصد نیست.
این مدل طی پاندمی آنفولانزا A (H1N1) در سال 2009 در ایالات متحد مورد استفاده قرار گرفت و از راه یکسری شاخص های افزاینده حاصل از ارزیابی های اجتماعی، نسبت افراد دارای علایم شبه آنفولانزا و افرادی که تحت مراقبت پزشکی قرار گرفته اند، نسبت کسانی که به دنبال درمان رفته و از آنها نمونه تشخیصی جمع آوری شده، حساسیت آزمایش ها و هم نسبت کیس های تایید شده توسط آزمایشگاه را تخمین می زد. بر طبق این مدل، با این که تنها 43 هزار و 677 مورد آنفولانزا A توسط آزمایشگاه ها تایید شده بود، تخمین زده شد طی چهار ماه اول پاندمی، حدود 1.8 تا 5.7 میلیون نفر آلوده شده بودند.
این مدل هم چنین در انتها پاندمی آنفولانزا A باردیگر استفاده شد که در ترکیب با نتایج دیگر، تخمین زد که حدود 40 درصد افراد مبتلا به آنفولانزا A بدون علامت بوده اند.

تعیین موقعیت جامعه در ماه های آینده
پیشبینی سناریوهای احتمالی کووید – 19 در آینده برای سیاست گذاری ها، برنامه ریزی های بهداشت عمومی و توسعه مداخلات درمانی لازم است. جوامع باید برای تعیین شدت مداخلات غیردارویی، با فرض شناخت سناریوها و روند آنها، در مورد سناریوهای آینده طرح ریزی کنند و در مورد زمان بازگشایی مدارس و مشاغل تصمیم گیری کنند.
بعلاوه، اطلاعات درباره سطح پایه ایمنی برای طرح ریزی آزمایشات بالینی واکسن ها و داروها لازم است. همینطور بررسی های اجتماعی و سرواپیدمیولوژیک در ترکیب با رویکردهای مدل سازی، ابزارهای مفیدی برای پیشبینی سناریوهای آینده است.
در این راستا مدلهای پیشبینی سناریوهای مختلف ملی و محلی برای کووید – 19، توسط گروه های مختلف عرضه شده، اطلاعات ورودی این مدلها شامل موارد تایید شده آزمایشگاهی مبتلا شدن و مرگ ناشی از کووید – 19، تعداد افراد دارای علایم و مورد آزمایش قرار گرفته و هم حساسیت تست های تشخیصی و سایر ورودی ها شامل ارزیابی تأثیر تلاشهای جامعه برای کاهش بیماری و دستیابی به ایمنی جمعی بر کاهش بروز کووید – 19 است.
هرچند این مدلها بسیار بحث برانگیز بوده اند، بررسی های اجتماعی و سرواپیدمیولوژیک می توانند اطلاعاتی را جمع آوری کنند تا تردید و عدم قطعیت درباره فرض های اساسی را کاهش دهند.
در همین راستا، بررسی های مکرر می تواند از میزان موفقیت مداخلات غیر دارویی و پیشرفت به سمت ایمنی جمعی، برآوردهای مقطعی عرضه نماید.
بر طبق این گزارش، گروه های بسیاری مبادرت به بررسی های اجتماعی و سرواپیدمیولوژیک کرده اند. در گزارش اولیه از یک بررسی که در تاریخ 3 آوریل 2020 در سه نقطه و از 3330 نفر بعنوان نماینده از Santa Clara County کالیفرنیا با جمعیت 1.9 میلیون نفر انجام گرفت، 2.5 تا 4.2 درصد افراد دارای ایمنی بودند و 956 کیس تایید شده کووید – 19 تا 1 آوریل گزارش شده بود؛ این اطلاعات نشان داده است که به ازای هر مورد مبتلا و تایید شده با تست های لابراتواری، 50 تا 85 نفر دارای آنتی بادی بودند. البته پتانسیل وجود جواب مثبت کاذب در این جمعیت با شیوع کم وجود دارد.
در بررسی دیگری که در 40 ناحیه از نیویورک با جمعیت 19.4 میلیون نفر در اواسط آوریل صورت گرفت، بین 3000 نفر که در حال خرید بودند، 13.9 درصد دارای ایمنی بودند؛ با 213 هزار و 779 کیس تایید شده تا 15 آوریل؛ این اطلاعات نشان داده است که به ازای هر کیس تایید شده توسط آزمایشگاه، 13 نفر دارای آنتی بادی بودند.
در انتها باید تاکید شود که ارزیابی دقیق کووید – 19 در سطح جامعه، نیازمند مدارک قابل اطمینان درباره نسبت افراد دارای علایم، نسبت افراد بدون علایم، بروز افزایشی کووید – 19، نسبت افراد بستری شده و هم نسبت افرادی است که بر اثر بیماری فوت می کنند.
منبع: Reopening society and the need for Real-Time Assessment of COVID-19 at the Community level؛JAMA journals ؛ May 20201399/03/19
11:09:56
5.0 / 5
2684
تگهای خبر: آموزش , خرید , دانشگاه
این مطلب نئوپدیا را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۹ بعلاوه ۳
لینک دوستان نئوپدیا
NeoPedia