NeoPedia
انتشار لیست نهایی پژوهشگران پر استناد دنیا توسط موسسه كلاریویت آنالتیكس(WoS)؛ در سال 2020

12 پژوهشگر ایرانی در میان پراستنادترین پژوهشگران دنیا

12 پژوهشگر ایرانی در میان پراستنادترین پژوهشگران دنیا

سرپرست ISC با عرضه آمارهای در ارتباط با پژوهشگران برتر دنیا در سال 2020 از انتخاب 12 پژوهشگر ایرانی در این فهرست اطلاع داد.


به گزارش نئوپدیا به نقل از ایسنا، دکتر محمدجواد دهقانی، سرپرست ISC اظهار داشت: موسسه کلاریویت آنالتیکس (ISI)هر ساله به معرفی پراستنادترین پژوهشگران دنیا (Highly Cited Researchers) می پردازد. این لیست شامل گروهی از پژوهشگران حوزه های موضوعی علمی مختلف بوده که در طول یک دهه گذشته با انتشار مقالاتشان توانسته اند بیشترین تعداد استنادها را دریافت نمایند. این پژوهشگران برپایه فعالیتشان در 21 رشته موضوعی انتخاب شده اند. همینطور پژوهشگرانی که در چند رشته به صورت همزمان (Cross-Field) فعالیت می کردند هم تحت یک رشته جداگانه طبقه بندی شده اند.
دهقانی اظهار نمود: برای قرار گرفتن در لیست پژوهشگران برتر، کلیه فعالیت های علمی 10 ساله اخیر در سطح بین المللی همچون تعداد مقالات، تعداد استناد ها، تعداد مقالات پراستناد، تعداد استناد به مقالات پراستناد مورد بررسی قرار گرفته و همینطور مسایلی نظیر، رعایت اصول اخلاقی در پژوهش، رعایت میزان خوداستنادی در حد قابل قبول و هم مقالات باز پس گیری شده در انتخاب یک پژوهشگر از این لیست موثرند. بر این اساس حدودا 6389 پژوهشگر در سال 2020 بعنوان پژوهشگر پراستناد انتخاب شده اند.
وی اظهار داشت: تعداد پژوهشگران انتخاب شده از یک رشته به رشته دیگر متفاوت می باشد که علت آن تفاوت در تعداد کل پژوهشگران در رشته ها است. در رشته ریاضی کمترین تعداد 70 نفر و در رشته پزشکی بالینی بیشترین تعداد 482 نفر در سال 2020 انتخاب شده اند که این تفاوت ناشی از تفاوت در اندازه رشته ها یا به عبارت دیگر تعداد پژوهشگران هر رشته است.
وی افزود: برای انتخاب پراستنادترین پژوهشگران دنیا، مقالات یک درصد پراستناد در دوره زمانی 2009 تا 2019 مطابق با لیست پایگاه شاخصهای اساسی علم (ESI) پردازش شدند. تعداد استنادهای مقالات یک درصد پراستناد یکی از معیارهای اصلی انتخاب پراستنادترین پژوهشگران دنیا بوده است.
وی اضافه کرد: در سال 2020 تعداد پژوهشگران پراستناد حدود 6389 بوده که از این میزان تعداد 2493 نفر در حوزه موضوعی بین رشته ای (Cross filed) بوده اند. در سال 2019 تعداد پژوهشگران پر استناد برتر دنیا حدود 6200 بود ازاین رو در لیست سال 2020 حدود 200 پژوهشگر بیشتر انتخاب شده اند که مبتنی بر افزایش تعداد کل پژوهشگران برتر دنیا بوده است.
سرپرست ISC افزود: از جمهوری اسلامی ایران در سال 2020 مشابه سال 2019 تعداد 12 پژوهشگر برتر با وابستگی ایران در فهرست 6389 پژوهشگر پراستناد برتر دنیا قرار گرفته اند. فهرست کامل پژوهشگران با ذکر وابستگی سازمانی و حوزه موضوعی آنها در جدول زیر ذکر شده است. حضور پژوهشگران برتر کشور به ترتیب در حوزه های موضوعی بین رشته ای (6 نفر)، کشاورزی (2 نفر)، ریاضیات (2 نفر) و مهندسی (2 نفر) بوده اند. ضمنا در لیست اعلام شده بعضی از پژوهشگران با بیشتر از یک وابستگی سازمانی متعلق به یک یا دو کشور ظاهر شده اند. در فهرست ایران، دکتر نصرت اله وزیری، دکتر حسن کریمی مله، دکتر امید ماهیان و سید مهدی جعفری وابستگی دوم کشور ایران و دانشگاه های مشخص شده در جدول ذکر شده است.
جهت اطلاع از 70 نفر پژوهشگر پر استناد برتر دنیا در رشته ریاضیات دو نفر، دکتر مهدی دهقان و دکتر سجاد جعفری از ایران و از دانشگاه صنعتی امیر کبیر حضور داشته اند. همچنین، از 173 نفر در حوزه مهندسی دو نفر و هم از 111 نفر در حوزه کشاورزی هم دونفر از ایران حضور دارد.

لیست پژوهشگران برتر ایران (با وابستگی ایران) در بین پراستنادترین پژوهشگران دنیا -2020
ردیفنام پژوهشگرانمحل خدمترشته موضوعی1سجاد جعفریدانشگاه صنعتی امیرکبیرریاضیات2مهدی دهقاندانشگاه صنعتی امیرکبیرریاضیات3محمد میرزازادهدانشگاه گیلانمهندسی4امید ماهیاندانشگاه فردوسی مشهدمهندسی5نصرت اله وزیریدانشگاه تهرانبین رشته ای6حمیدرضا پورقاسمیدانشگاه شیرازبین رشته ای7حسن کریمی ملهدانشگاه صنعتی قوچانبین رشته ای8نورالدین قدیمیدانشگاه آزاد اسلامیبین رشته ای9مصطفی اسلامیدانشگاه مازندرانبین رشته ای10امید اخواندانشگاه صنعتی شریفبین رشته ای11مسعود رضاییدانشگاه تربیت مدرسعلوم کشاورزی12سید مهدی جعفریدانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگانعلوم کشاورزی
پژوهشگران برتر جهان اسلام
دهقانی در ادامه اظهار داشت: در فهرست پژوهشگران برتر دنیا، نام 13 کشور اسلامی مشاهده میشود و بر این اساس سهم کشورهای اسلامی حدود 3درصد (2.85درصد) پژوهشگران برتر دنیا است. کشور عربستان با 120 نفر، مالزی با 17 نفر، ایران با 12 نفر و ترکیه با 11 نفر بیشترین تعداد پژوهشگران پراستناد دنیا در بین کشورهای اسلامی را دارند. آمار کل تعداد پژوهشگران برتر جهان اسلام در جدول زیر ارائه شده و این افراد به ترتیب حروف الفبا از کشورهای اردن، امارات متحده عربی، اندونزی، ایران، پاکستان، ترکیه، عربستان سعودی، عمان، قطر، لبنان، مالزی، مصر و نیجریه هستند. برای هر پژوهشگر یک یا دو و حتی سه وابستگی سازمانی در نتایج پژوهشگران پراستناد دنیا ذکر شده است و بعضی از پژوهشگران هم فقط یک وابستگی سازمانی دارند. وابستگی برخی دیگر به بیشتر از یک کشور است. اگر وابستگی اول سازمانی پژوهشگران در نظر گرفته شود بعضی از کشورهای اسلامی حذف و آمار برخی دیگر تغییر میکند. مثلاً آمار عربستان سعودی از 120 پژوهشگر برتر به 104 نفر، آمار مالزی از 17 پژوهشگر برتر به 13 نفر، آمار کشور ایران از 12 پژوهشگر برتر به 8 نفر کاسته می شود یا آمار کشور ترکیه برپایه وابستگی اول سازمانی از 11 به یک پژوهشگر و آمار پاکستان از 9 به دو پژوهشگر برتر تقلیل می یابد.

تعداد پژوهشگران پراستناد برتر کشورهای اسلامی در سال 2020
نام کشورتعدادپژوهشگر برتر صرفاً بر مبنای وابستگی هرکشورتعداد پژوهشگر برتر بر حسب وابستگی اول کشوراردن10امارات متحده عربی11اندونزی10ایران128پاکستان92ترکیه111عربستان سعودی120104عمان22قطر33لبنان22مالزی1713مصر21نیجریه11تعداد کل182138کشور آمریکا با 2650 نفر ( 41.5 درصد)، چین با 770 نفر( 12.1 درصد)، انگلستان با 514 نفر( 8 درصد)، آلمان با 345 نفر( 5.4 درصد)، استرالیا با 305 نفر ( 4.8 درصد)، کانادا با 195نفر ( 3.1 درصد)، هلند با 181 نفر ( 2.8 درصد)، فرانسه با 160 نفر ( 2.5 درصد)، سوئیس با 154 نفر( 2.4 درصد) و اسپانیا با103 نفر ( 1.6 درصد) بیشترین تعداد پژوهشگران پراستناد دنیا را دارند. بر این اساس 84.2 درصد پژوهشگران برتر دنیا متعلق به 10 کشور فوق هستند.

10 کشور برتر پژوهشگران پر استناد در سال 2020 و سهم هریک از دنیا
اسپانیاسوئیسفرانسههلندکانادااسترالیاآلمانانگلیسچینآمریکاکشور1031541601811953053455147702650تعداد1.62.42.52.83.14.85.4812.141.5سهم(درصد)سرپرست ISC در ادامه اظهار داشت: لازم به ذکر است که میزان رشد پژوهشگران برتر کشور چین به صورت قابل توجهی در حال افزایش می باشد به صورتی که در سال 2018 با 482 نفر ( 7.9 درصد)، در سال 2019 با 636 نفر ( 10.2 درصد) و در سال 2020 با770نفر( 12.1 درصد) افزایش یافته است. این درحالی است که سهم پژوهشگران برتر کشور آمریکا در 2020 حدود 2.5 درصد و کشور انگلستان 0.3 درصد نسبت به سال قبل کاهش یافته است. با عنایت به این که سهم سایر 10 کشور برتر دنیا ازپژوهشگران دنیا در 2020 حدودا ثابت بوده است، به نظر میرسد افزایش سهم کشور چین از کاهش کشورهای آمریکا و انگلیس صورت گرفته است. همینطور 26 نفر از برندگان جوایز نوبل در این لیست قرار دارند که 3 نفر آنها در ارتباط با برندگان نوبل سالجاری است.
دانشگاه های هاروارد آمریکا با 188 پژوهشگر، آکادمی علوم چین با 124 پژوهشگر و استنفورد با 106 پژوهشگر سه سازمانی هستند که بیشترین تعداد پژوهشگران برتر دنیا را در اختیار دارند.
طبق اعلام اداره روابط عمومی و همکاریهای علمی بین المللی پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)، دهقانی اظهار داشت: پژوهشگران پراستناد، کیفی ترین و پراستنادترین مقالات علمی دنیا را انتشار داده اند و بر همین اساسدر حوزه موضوعی تخصصی خود به عنوان پژوهشگر موثر در سطح بین المللی شناخته و معرفی شده اند. اما باید در نظر داشت که امروزه موثر بودن فقط در تعداد استنادها خلاصه نمی گردد، بلکه رفع مشکلات جامعه و اثرگذاری اقتصادی، اجتماعی، فنآورانه و نوآورانه از سایر ابعادی هستند که می بایست مورد توجه پژوهشگران قرار گیرند.
منبع:

1399/09/04
12:05:22
5.0 / 5
1501
این مطلب نئوپدیا را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۸ بعلاوه ۳
NeoPedia