NeoPedia
در قالب یك پژوهش بررسی شد

نتایج فقدان رضایت شغلی پرستاران

نتایج فقدان رضایت شغلی پرستاران

نئوپدیا: نتایج یک پژوهش داخلی که درباب ارتباط بین رضایت شغلی پرستاران با میزان تمایل آنها به مهاجرت از کشور انجام شده است، نشان میدهد که برای حفظ این بخش مهم از نیروی حافظ سلامت کشور، باید تدابیر بیشتری اندیشید.


به گزارش نئوپدیا به نقل از ایسنا، پرستاری، یکی از ارزشمندترین شغل ها در هر کشوری است که جایگاه ویژه ای در حفظ سلامت جامعه دارد. این مساله که به خصوص در دوران پاندمی کرونا، به شکلی ویژه خودرا نمایانده است، سبب شده که ارزش این شغل بیش از پیش به چشم آید. اما بررسی های پژوهشگران نشان میدهد که روند مهاجرت پرستاران بعنوان عمده ترین بخش نیروی انسانی نظام سلامت از ایران به کشورهایی که سطح رفاه بیشتری را برای این قشر فراهم می آورند، قابل توجه است.
باتوجه به این که یکی از عوامل مهم دخیل در مهاجرت پرستاران، بحث رضایت شغلی است، گروهی از پژوهشگران کشور از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در این خصوص تحقیقی را انجام داده اند که در آن، رابطه بین رضایت شغلی و تمایل به مهاجرت پرستاران در شهر تهران مورد بررسی واقع شده است.
این پژوهش توصیفی بر روی گروهی از پرستاران شاغل در بیمارستان های منتخب شهر تهران انجام شده است. ابزار جمع آوری اطلاعات از این پرستاران، پرسشنامه ای حاوی سه بخش شامل اطلاعات جمعیت شناختی، رضایت شغلی و تمایل به مهاجرت بوده است. این اطلاعات سپس به کمک کامپیوتر و با روش های آماری، تجزیه و تحلیل شده اند.
نتایج این بررسی علمی نشان داد که پرستاران از تمایل بالایی برای مهاجرت برخوردار می باشند و از جانب دیگر ارتباط مستقیمی بین تمایل به مهاجرت پرستاران و رضایت شغلی آنان وجود دارد.
نزهت شاکری، استادیار و محقق گروه آمار زیستی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و چهار همکار دیگرش در این پژوهش می گویند: «میزان تمایل به مهاجرت پرستاران شرکت کننده در مطالعه ما بالا بود و رضایت شغلی آنها نیز در حد متوسط ارزیابی شد. طبق یافته ها، بین متغیر رضایت شغلی کل و تمایل به مهاجرت رابطه منفی و مدلول داری پیدا شد. این بدان معنا است که هرچه رضایت شغلی در میان پرستاران کمتر باشد، تمایل بسیار بیشتری به مهاجرت از خود نشان می دهند».
بگفته آنها، «ابعاد مختلف رضایت شغلی شامل موقعیت شغلی، محیط کاری، حقوق و مزایا، نگرش اجتماعی به حرفه و سرپرستی و نظارت مدیران است که توجه به هر یک از آنها می تواند در بهبود وضعیت شغلی پرستاران و رضایت آنها از کارشان موثر باشد».
علاوه بر این ها، در این پژوهش بین متغیرهای سن، وضعیت تأهل، سابقه کار و نوع شیفت کاری با متغیرهای رضایت شغلی و تمایل به مهاجرت ارتباط معناداری دیده شد که نیاز به بررسی های بیشتر دارد.
نتایج این مطالعه که در فصل نامه «مدیریت سلامت» متعلق به دانشگاه علوم پزشکی ایران انتشار یافته اند، نمایانگر آن هستند که ارتقای رضایت شغلی پرستاران در ابعاد مختلف می تواند از مهاجرت نیروهای آموزش دیده و باارزش در حوزه ارائه خدمات سلامت پیشگیری کند.

منبع:

1399/10/28
17:36:08
0.0 / 5
1091
این مطلب نئوپدیا را می پسندید؟
(0)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۱ بعلاوه ۳
NeoPedia