NeoPedia
پژوهش و فناوری در لایحه بودجه ۱۴۰۲؛

بررسی وضعیت بودجه ۲۹ پارک علم و فناوری در لایحه ۱۴۰۲

بررسی وضعیت بودجه ۲۹ پارک علم و فناوری در لایحه ۱۴۰۲

به گزارش نئوپدیا، بررسی وضعیت بودجه ۲۹ پارک علم و فناوری در لایحه ۱۴۰۲ نشان داده است که بودجه پارک های سمنان، گلستان و خراسان جنوبی بیشترین رشد و بودجه ۲پارک آذربایجان شرقی و لرستان نسبت به ۱۴۰۱ کاسته شده است.


به گزارش نئوپدیا به نقل از مهر، امروزه پارک های علمی، تحقیقاتی و فناوری نقش بسزایی در پیشبرد اقتصاد جهان ایفا می کنند که علاوه بر امکان فعالیت شرکت ای کوچک و متوسط دانش محور و کارآفرین در یک محیط اقتصادی، بستر لازم را جهت انتقال و توسعه فناوری، تولید با ارزش افزوده بالا، جذب سرمایه گذاری خارجی و ورود کارآفرینان و واحدهای صنعتی به بازارهای جهانی را فراهم می آورد. معاون فناوری و نوآوری وزیر علوم چندی قبل با انتقاد از بودجه کم پارک ها در سال ۱۴۰۱ خواهان توجه بیشتر به پارک ها شده بود. خیرالدین در همین رابطه اظهار داشته بود: «کل بودجه پارک های علم و فناوری کشور نصف بودجه دانشگاه تهران است. در حالیکه در پارک های علم و فناوری اقدامات خوبی برای اشتغال زایی انجام شده و پشتیبانی از آنها، کمک به توسعه اشتغال در کشور است». بررسی وضعیت بودجه ای ۲۹ پارک علم و فناوری / بیشترین و کمترین بودجه پارک ها در این گزارش وضعیت بودجه ای ۲۸ پارک علم و فناوری در لایحه بودجه ۱۴۰۲ و مقایسه آن با بودجه مصوب سال ۱۴۰۱ مورد بررسی قرار گرفته است. در میان پارک های علم و فناوری، شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان بالاترین سهم از بودجه را به خود اختصاص داده و ۲۰۵ میلیارد و ۲۶۲ میلیون تومان از بودجه ۱۴۰۲ سهم دارد و پارک علم و فناوری زنجان با ۶ میلیارد و ۷۷۰ میلیون تومان کمترین بودجه را در بین پارک ها به خود مختص کرده است. کدام پارک های علم و فناوری سهم بیشتری در بودجه ۱۴۰۲ دارند پارک علم و فناوری خراسان رضوی با بودجه ۸۷ میلیارد و ۴۱۸ میلیون تومان در ردیف دوم و پارک علم وفناوری آذربایجان شرقی با ۷۵ میلیارد و ۶۶۶ میلیون تومان در ردیف سوم قرار دارند. پارک علم وفناوری کردستان از بودجه ۱۴۰۲، ۶۷ میلیارد و ۴۷۴ میلیون تومان سهم دارد و در ردیف چهارم قرار گرفته است. پارک علم و فناوری یزد هم ۶۵ میلیارد و ۲۰۹ میلیون تومان در جایگاه بعدی قرار دارد. نام پارک علم و فناوری عدد بودجه در لایحه ۱۴۰۲( میلیون ریال) بودجه مصوب ۱۴۰۱ تخمین درصد رشد یا کاهش بودجه ۱- پارک خراسان رضوی ۸۷۴، ۱۸۱ میلیون ریال ۶۸۱، ۶۰۳ ۲۸.۲۵ درصد ۲-پارک فارس ۶۲۷، ۲۶۵ میلیون ریال ۴۲۹، ۰۳۸ ۴۶.۲۰ درصد ۳-پارک گیلان ۶۲۸، ۲۱۴ میلیون ریال ۴۷۵، ۴۱۸ ۳۲.۱۴ درصد ۴-پارک مرکزی ۳۷۵، ۹۴۷ میلیون ریال ۲۹۴، ۳۵۸ ۲۷.۷۲ درصد ۵-پارک سمنان ۴۷۰، ۸۲۵ میلیون ریال ۲۳۲، ۶۲۲ ۱۰۲.۴۰ درصدی ۶-پارک یزد ۶۵۲، ۰۹۳ میلیون ریال ۵۰۳، ۷۹۳ ۲۹.۴۴ درصد ۷-پارک اذربایجان شرقی ۷۵۶، ۶۶۶ میلیون ریال ۷۸۴، ۹۱۰ ۳.۷۳ درصد کاهش بودجه ۸-پارک کرمان ۴۱۶، ۱۸۳ میلیون ریال ۳۳۶، ۱۶۰ ۲۳.۸۱ درصد رشد ۹-پارک خوزستان ۵۷۵، ۶۳۷ میلیون ریال ۴۲۵، ۱۲۱ ۳۵.۴۱ درصد رشد ۱۰-پارک هرمزگان ۳۲۲، ۸۳۶ میلیون ریال ۲۴۹، ۸۵۵ ۲۹.۲۱ درصد رشد ۱۱-پارک خراسان شمالی ۱۸۰، ۱۱۳ میلیون ریال ۱۷۲، ۱۱۲ ۴.۶۵ درصد رشد ۱۲-پارک مازندران ۴۸۷، ۸۸۷ میلیون ریال ۳۷۸، ۰۸۹ ۲۹.۰۴ درصد رشد ۱۳-پارک چهارمحال و بختیاری ۲۷۴، ۹۰۵ میلیون ریال ۲۶۸، ۵۸۱ ۲.۳۵ درصد رشد ۱۴-پارک قم ۲۵۵، ۸۱۹ میلیون ریال ۱۹۱، ۲۵۸ ۳۳.۷۶ درصد رشد ۱۵-پارک خراسان جنوبی ۴۶۰، ۴۴۷ میلیون ریال ۳۰۶، ۰۵۹ ۵۰.۴۴ درصد رشد ۱۶-پارک ایلام ۲۷۱، ۶۱۶ میلیون ریال ۱۸۷، ۵۵۹ ۴۴.۸۲ درصد رشد ۱۷-پارک همدان ۲۶۵، ۷۹۲ میلیون ریال ۱۹۶، ۷۱۰ ۳۵.۱۲ درصد رشد ۱۸-پارک خلیج فارس (بوشهر) ۲۹۰، ۲۸۲ میلیون ریال ۲۲۹، ۶۰۲ ۲۶.۴۳ درصد رشد ۱۹-پارک قزوین ۲۵۶، ۲۷۲ میلیون ریال ۱۹۱، ۸۲۰ ۳۳.۶۰ درصد رشد ۲۰-پارک اردبیل ۴۱۹، ۷۳۰ میلیون ریال ۲۹۲، ۲۵۷ ۴۳.۶۲ درصد رشد ۲۱-پارک لرستان ۲۳۹، ۹۹۳ میلیون ریال ۲۷۲، ۶۵۳ ۱۱.۹۸ درصد کاهش بودجه ۲۲-پارک آذربایجان غربی ۳۰۳، ۶۸۱ میلیون ریال ۲۹۴، ۲۶۵ ۳.۲۰ درصد رشد ۲۳-پارک کهگیلویه و بویر احمد ۲۸۹، ۲۹۴ میلیون ریال ۲۳۷، ۹۷۶ ۲۱.۵۶ درصد رشد ۲۴-پارک گلستان ۲۵۹، ۷۹۱ میلیون ریال ۱۴۵، ۹۰۹ ۷۸.۰۵ درصد رشد ۲۵-پارک سیستان و بلوچستان ۴۴۸، ۴۱۸ میلیون ریال ۳۷۰، ۰۸۲ ۲۱.۱۷ درصد رشد ۲۶-پارک کرمانشاه ۳۰۵، ۱۹۹ میلیون ریال ۲۴۷، ۶۰۳ ۲۳.۲۶ درصد رشد ۲۷-پارک البرز ۷۶، ۸۰۰ میلیون ریال ۵۲، ۴۸۵ ۴۶.۳۳ درصد رشد ۲۸-پارک زنجان ۶۷.۷۰۰ میلیون ریال ۵۶، ۸۱۰ ۱۹ درصد رشد ۲۹- شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان ۲، ۰۵۲، ۶۲۰ میلیون ریال ۱.۴۲۹، ۸۹۱ ۴۳.۵۵ درصد رشد ۱۰۲ درصدی بودجه پارک علم و فناوری سمنان به لحاظ رشد بودجه ای از میان ۲۸ پارک علم و فناوری، ۵ پارک بیشترین رشد را نسبت به بودجه مصوب ۱۴۰۱ دارند؛ بر همین مبنا پارک علم و فناوری سمنان رشد بیشتر از ۱۰۰ درصدی را نسبت به ۱۴۰۱ دارد. پارک علم و فناوری گلستان با ۷۸.۰۵ درصد، پارک علم و فناوری خراسان جنوبی با ۵۰.۴۴ درصد، پارک علم و فناوری البرز با ۴۶.۳۳ درصد و پارک علم و فناوری فارس با ۴۶.۲۰ در رتبه های دوم تا پنجم قرار دارند. کاهش بودجه ۲ پارک آذربایجان شرقی و لرستان در این میان اما پارک علم و فناوری چهارمحال و بختیاری با ۲.۳۵ درصد، پارک آذربایجان غربی با ۳.۲۰ درصد و خراسان شمالی ۴.۶۵ درصد پایین ترین میزان رشد را نسبت به سال قبل دارند. همینطور ۲ پارک علم و فناوری آذربایجان شرقی ۳.۷۳ درصد و پارک لرستان ۱۱.۹۸ درصد نسبت به بودجه ۱۴۰۱ کاهش بودجه دارند.


منبع:

1401/11/01
12:13:37
5.0 / 5
128
تگهای خبر: تولید , دانشگاه , شركت , صنعت
این مطلب نئوپدیا را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۷ بعلاوه ۳
NeoPedia