NeoPedia
دبیر شورای راهبری مدیریت سبز دانشگاه خبر داد

حمایت دانشگاه تهران از پایان نامه هایی با سوژه مدیریت سبز

حمایت دانشگاه تهران از پایان نامه هایی با سوژه مدیریت سبز

نئوپدیا: دبیر شورای راهبری مدیریت سبز با اشاره به اینكه در زمینه پژوهش از پایان نامه های حوزه مدیریت سبز حمایت می شود، اظهار نمود: در سطح دانشگاه ها، فعالیت های مؤثری در زمینه مسائل زیست محیطی در پروژه های تحقیقاتی و پایان نامه ها انجام شده است كه البته كافی نیست، به همین جهت از پایان نامه هایی با این مساله حمایت می نماییم.


به گزارش نئوپدیا به نقل از ایسنا، دكتر غلامرضا هروی ضمن اعلام این خبر اشاره كرد: برمبنای طبقه بندی گرین متریك كه دانشگاه های مختلف جهان را مورد ارزیابی قرار می دهد، در سال ۱۳۹۵ دانشگاه تهران از بین ۵۱۶ دانشگاه جهان كه خودرا در معرض ارزیابی قرار داده بودند، در رتبه ۴۳۱ قرار گرفت. بر این اساس در سومین برنامه راهبردی دانشگاه پیش بینی شد كه رتبه دانشگاه تهران در سال ۱۳۹۷ به رتبه ۳۹۰ ارتقا یابد. البته آنچه كه در این پیش بینی مورد توجه قرار نگرفت، افزایش تعداد دانشگاه هایی بود كه خودرا در معرض ارزیابی قرار می دادند.
ایشان سپس اضافه كرد: خوشبختانه در سال ۱۳۹۷ برمبنای نظام طبقه بندی گرین متریك دانشگاه تهران توانست از بین ۷۱۹ دانشگاه مورد ارزیابی در جهان، رتبه ۳۸۰ را كسب كند و در نتیجه ما توانستیم در حوزه عملكرد مدیریت سبز حتی از پیش بینی های انجام شده نیز قبل تر حركت نماییم. بر این اساس امتیاز كسب شده از طرف دانشگاه تهران از ۳۱۰۰ به ۴۶۰۰ رسیده است كه افزایش مدلول دار و قابل توجهی را در این زمینه در سطح جهانی شاهد بوده ایم. این ارزیابی جهانی در شش حوزه كلی محل استقرار و زیرساخت، انرژی و تغییر اقلیم، پسماند، آب، حمل و نقل و آموزش صورت می پذیرد.
هروی، اشاره كرد: جهت ارتقا موقعیت دانشگاه و بهره گیری از تجربیات دانشگاه های تراز اول دنیا در حوزه توسعه پایدار اقدامات اولیه جهت عضویت دانشگاه تهران در باشگاه بین المللی دانشگاه های سبز در سطح بین المللی در دست انجام است.
دبیر شورای راهبری مدیریت سبز، با اشاره به موقعیت دانشگاه تهران در سطح كشور اظهار داشت: دانشگاه تهران در حوزه مدیریت سبز در سطح ملی بعنوان یكی از دانشگاه های برتر كشور ارزیابی شده است. بطوریكه در دومین همایش بین المللی دانشگاه سبز كه اخیراً در دانشگاه اصفهان برگزار شد، از طرف وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از فعالیت های مؤثر آن در حركت به سمت دانشگاه سبز، قدردانی به عمل آمد.

دانشگاه ها باید دانش آموختگانی صاحب نظر و ایده در حوزه مدیریت سبز تربیت كنند

بگفته عضو هیأت علمی دانشكده عمران، دانشگاه ها با عنایت به ابعاد و ماهیت فعالیت ها و جایگاهی كه بعنوان الگو در جامعه دارند، اثرات بسیاری بر محیط زیست و سوژه حفاظت از آن داشته و در این جهت مسئولیت بسیار سنگینی بر عهده دارند. دانشگاه ها باید دانش آموختگانی تربیت كنند كه فارغ از رشته تحصیلی و تخصص خود، درباره مسائل در رابطه با محیط زیست دغدغه داشته و صاحب نظر و ایده باشند.
وی، در ادامه بر لزوم همكاری همه واحدهای زیر مجموعه دانشگاه در تحقق و دستیابی به معیارهای دانشگاه سبز بعنوان نتیجه ای از «الزامات قانونی» و تعهد به افزایش «مسئولیت های اجتماعی دانشگاه» تاكید كرد.
هروی اشاره كرد: در امتداد مسئولیت اصلی یك دانشگاه سبز، در برنامه های درسی كلیه رشته های تحصیلی دروسی پیش بینی می شود كه دانشجویان كلیه رشته های دانشگاهی به شكلی با مباحث زیست محیطی آشنا شده به نحوی كه در طول فعالیت حرفه ای خود در زمینه رشته تخصصی خود، همواره دغدغه حفاظت از محیط زیست در مقابل نتیجه فعالیت های تخصصی خودرا داشته باشند.
دبیر شورای راهبری مدیریت سبز، با اشاره به لزوم برگزاری دوره های توجیهی با رویكرد زیست محیطی برای كلیه دانشجویان در بدو ورود به دانشگاه اضافه كرد: كمیته فرهنگی و آموزش در تلاش است، تا بعد از تصویب شورای راهبری مدیریت سبز، پیشنهاد برگزاری حداقل یك درس الزامی در حوزه محیط زیست و توسعه پایدار برای كلیه رشته های دانشگاهی را به معاونت آموزشی دانشگاه ارائه نماید. این مساله با عنایت به آثار مثبتی كه خواهد داشت، الگویی خواهد شد، تا در سایر دانشگاه های كشور نیز پیاده سازی شود.

بهینه سازی مصرف یكی از رویكردهای مدیریت سبز در درون دانشگاه ها است

عضو هیأت علمی دانشكده مهندسی عمران، بهینه سازی مصرف در درون دانشگاه ها را یكی از رویكردهای اصلی مدیریت سبز توصیف كرد و اظهار داشت: مدیریت سبز نحوه بهینه مصرف در داخل دانشگاه ها را تبیین می كند. البته این دیدگاه در همه سازمان ها باید مورد توجه قرار گیرد و تفاوتی بین سازمان های مختلف با دانشگاه ها در این زمینه وجود ندارد.
وی با عنوان اینكه دانشگاه ها تصمیم سازان و مدیران آینده كشور را تربیت می كنند و در حیطه مسائل زیست محیطی وظایف خطیری را بر عهده دارند، اشاره كرد: در بحث مدیریت سبز قسمتی از نقش دانشگاه ها در زمینه آموزه هایی است كه دانشجویان فرا می گیرند و بخش دیگر كارهای تحقیقاتی و پژوهشی است كه در ارتباط با محیط زیست انجام می شود. كارهای پژوهشی دانشگاهیان و پایان نامه های رشته های در رابطه با محیط زیست می توانند راه كارهای مناسبی را برای حل معضلات زیست محیطی عرضه كنند و به سبب توجه جهانی به این امر مهم تحقیق و پژوهش در این زمینه محدودیت ندارد و می تواند بعنوان یك تجربه بین المللی مورد توجه قرار گیرد.

حمایت از پایان نامه های حوزه مدیریت سبز
دبیر شورای راهبری مدیریت سبز، با اشاره به اینكه در زمینه پژوهش از پایان نامه های حوزه مدیریت سبز حمایت می شود، اضافه كرد: تمامی این موارد در شاخص ها و رتبه بندی های بین المللی تأثیرگذار است و اهتمام داریم تا در كنار رویكردهای آموزشی و پژوهشی با فرهنگ سازی و آگاهی بخشی مناسب، مصرف نیز در دانشگاه بهینه شود.
دكتر هروی، اظهار نمود: در سطح دانشگاه ها، فعالیت های مؤثری در زمینه مسائل زیست محیطی در پروژه های تحقیقاتی و پایان نامه ها انجام شده است، كه البته كافی نیست، اما متأسفانه جامعه و صنعت تابحال نتوانسته به نحو مناسب از این ظرفیت برای حل مسائل و بهبود وضعیت، استفاده نماید.
عضو هیأت علمی دانشكده مهندسی عمران، با اشاره به شروع رسمی فعالیت شورای راهبری مدیریت سبز از بهمن ماه سال ۱۳۹۵ در دانشگاه تهران اظهار داشت: هم اكنون با عنایت به گستره دانشگاه تهران و عملكردهای متفاوت بخش های آن، بررسی ها نشان داده است كه رویكرد مدیریت سبز در این دانشگاه مثبت بوده است و با زمینه های به وجود آمده پتانسیل انجام كارهای بسیاری در دانشگاه تهران برقرار است.
وی، در بخش دیگری از سخنان خود اشاره كرد: با طبقه بندی اقدامات دانشگاه سبز، یكسری اقدامات از پیچیدگی برخوردار می باشند و برای انجام باید برای آنها زمان و هزینه صرف شود، در مقابل برخی دیگر از اقدامات نیازمند مقدمات و هزینه نیستند و بیشتر نیازمند تغییر رفتار كاربران و اصلاح رویه های بهره برداری از امكانات موجود هستند كه این نوع از اقدامات در اولویت قرار گرفته و به واحدهای دانشگاه ابلاغ گردیده اند. اما نكته قابل توجه این است كه انجام این اقدامات با وجود آنكه نیازمند هزینه نبوده و پیچیدگی خاصی هم ندارند، نیازمند فرهنگ سازی مثبت و تغییر رفتار كاربران است، كه كار را مشكل می كند.
هروی، با اشاره به تشكیل كمیته های اصلاح الگوی مصرف و فرهنگی و آموزش در زیر مجموعه شورای راهبری مدیریت سبز اشاره كرد: «به غیر از دو كمیته اصلی مدیریت سبز، كمیته های مدیریت سبز در سطح پردیس ها و دانشكده های مستقل تشكیل شده است و تحقق اهداف مدیریت سبز نیازمند فعال شدن هر چه بیشتر این كمیته ها است».
وی، اظهار نمود: «كمیته فرهنگی و آموزش فعالیت های مناسبی را برای سال جاری برنامه ریزی نموده است كه از آن جمله می توان به جشنواره فرهنگی هنری «ایمنی، بهداشت و محیط زیست»، پشتیبانی از نشریات دانشجویی كه موضوعات حوزه مدیریت سبز را پیگیری می كنند و همین طور برنامه ریزی برای رویدادی رقابتی بین واحدهای مختلف دانشگاه در زمینه اقدامات مدیریت سبز اشاره نمود. البته سابقه محور دانشگاه سبز در نخستین جشنواره فرهنگ دانشگاه نیز وجود دارد».

استفاده از سیستم های كنترل هوشمند مصرف انرژی باید مورد توجه قرار گیرد
بگفته عضو هیأت علمی دانشكده مهندسی عمران، كمیته اصلاح الگوی مصرف در زمینه مصرف بهینه آب و انرژی در سال قبل اقدامات مؤثری را برنامه ریزی و ابلاغ كرده كه اجرای صحیح و مؤثر آنها مستلزم همكاری كلیه واحدها خواهد بود. امسال نیز رسیدگی به بحث پسماند در اولویت قرار گرفته است.
دبیر شورای راهبری مدیریت سبز، با تاكید بر استفاده از سیستم كنترل هوشمند مصرف انرژی عنوان كرد: انجام بعضی كارها یا ترك آنها برمبنای عادت است و حتی فرهنگ سازی هم شاید نتواند كمك چندانی كند، در این مواقع به كارگیری سیستم های هوشمند و تكنولوژی های نوین می تواند بسیار كارگشا باشد. تكنولوژی های جدید به پر كردن برخی كاستی های رفتاری و شاید فرهنگی كمك زیادی می كنند. در این زمینه به صورت موردی در چند ساختمان مجزا اقداماتی در دانشگاه انجام شده است كه بطور محسوس مصرف انرژی در آنها كاهش داشته است، ولی در چند ماه گذشته به صورت جدی با شركت های دارای صلاحیت در این زمینه وارد مذاكره شده ایم كه در گام نخست و در صورت تأمین اعتبار سیستم های گرمایش و سرمایش پردیس مركزی دانشگاه تهران به سیستم كنترل هوشمند مجهز خواهند شد.

وضعیت پسماند و پساب های آزمایشگاهی در حال بررسی است
هروی، در زمینه وضعیت پسماند و پساب های آزمایشگاهی اشاره كرد: در زمینه پسماند بخشنامه ای به دانشگاه ها ابلاغ و فضاهای عملكردی در آن بخشنامه پیش بینی شده است. هم چنین در این بخشنامه بحث پسماند یا پساب های آزمایشگاه ها و كارگاه ها نیز مطرح گردیده است. با عنایت به اینكه پساب های آزمایشگاهی می توانند به محیط زیست لطمه های جبران ناپذیری وارد كنند، با دعوت از متخصصان مجرب در حال بررسی این مساله و بطور كلی وضعیت پسماند در دانشگاه هستیم. قرار بر این است تا راه كارهای عملیاتی در این زمینه نمایش شده و به كلیه واحدها ابلاغ شود. البته به موازات این امر، تأثیر به كارگیری اقدامات حوزه پسماند ابتدا در واحدهای پایلوت مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت. احتمالاً برای پیاده سازی و ارزیابی خوابگاه ها در اولویت هستند و در مراحل بعدی با عنایت به اهمیت سوژه پساب های آزمایشگاهی، آزمایشگاه ها با عنایت به اولویت ها و ملاحظات HSE مد نظر قرار خواهند گرفت.
وی ادامه داد: البته نمایش راه كارها با مشاركت واحدهای دانشگاه صورت می گیرد، متخصصانی كه در آزمایشگاه ها فعالیت می نمایند، مناسب ترین افراد برای كمك به حل این مشكل هستند كه می توانند طرح ها و ایده های خودرا در زمینه پساب ها به دفتر مدیریت سبز دانشگاه عرضه كنند تا بعد از تصویب بودجه آن در شورای راهبری، هزینه های لازم از محل بودجه وزرات علوم به دانشگاه ها، به آن طرح اختصاص داده شود.
عضو هیأت علمی دانشكده عمران، با عنوان اینكه امروزه بحث مدیریت سبز نگاهی اجتناب ناپذیر است، چشم انداز آنرا مثبت توصیف كرد و اظهار داشت: بدون رویكردهای دوستدار محیط زیست، جوامع در دراز مدت نمی توانند به حیات طبیعی خود ادامه دهند و این رویكرد اجتناب ناپذیر است، اما آنچه اهمیت دارد سرعت حركت در این جهت است. در دانشگاه تهران شایسته است واحدهای مختلف در كنار ماموریت های اصلی خود، در حوزه مدیریت سبز نیز ورود كرده و منتظر ابلاغیه و یا دستورالعمل نباشند. برخی واحدها همچون پردیس ابوریحان، پردیس كشاورزی و منابع طبیعی و خوابگاه ها به صورت خودجوش اقداماتی را انجام داده اند و دفتر مدیریت سبز نیز خودرا موظف می داند در زمینه عملیاتی و اجرایی كردن بخشنامه ها اقدامات لازم را صورت دهد. اما این مسأله حائز اهمیت می باشد كه بحث های مدیریت سبز باید در اولویت واحدهای دانشگاه قرار گیرد.
دبیر شورای راهبری مدیریت سبز، در ادامه اظهار داشت: پردیس ها و دانشكده های دانشگاه تهران در این زمینه باید فعال بوده و بررسی های لازم را انجام و نتیجه فعالیت ها و طرح های مورد نظر خودرا به نحو مقتضی به دفتر مدیریت سبز منتقل كنند. انتقال این نتایج و طرح ها علاوه بر تمركز اطلاعات، زمینه انعكاس مناسب آنها را به منظور تأمین اعتبار بعد از تصویب در شورای راهبری مدیریت سبز فراهم خواهدنمود. در این زمینه تقویت و تشكیل منظم جلسات كمیته های مدیریت سبز در واحدهای مختلفی كه دارای این كمیته هستند و شكل گیری این كمیته در واحدهایی كه هنوز این كمیته ها در سطح آنها تشكیل نشده است، امری بسیار لازم است.
هروی، اشاره كرد: پس از مقوله فرهنگ سازی، تداركات و خرید مناسب و سازگار با محیط زیست از مسائل دیگری است كه باید به آن توجه گردد. هر چند رسیدگی به تمامی این موارد نیازمند سازماندهی گسترده تری است، اما دفتر مدیریت سبز دانشگاه با امكانات در اختیار اهتمام دارد تا اقدامات لازم را در این زمینه صورت دهد، هر چند امكان دارد در بعضی از مواقع با كندی مواجه باشیم.
وی، با اشاره به راه اندازی سیستم «تراز سبز» از طرف وزارت علوم اظهار نمود: «دانشگاه ها در این سیستم اطلاعات و فعالیت های كمی مربوط به حوزه مدیریت سبز خودرا وارد می كنند. این سیستم مستقل از سیستم رتبه بندی گرین متریك، دانشگاه های كشور را مورد ارزیابی و پایش قرار می دهد و حسب اطلاع حاصله دانشگاه تهران جزو معدود دانشگاه های كشور است كه توانسته در این سیستم حتی الامكان اطلاعات كمی شده را ثبت كند. این مساله گام مهمی در جهت كمی سازی اطلاعات در این عرصه قلمداد می شود. البته همكاری واحدهای مختلف دانشگاه با دفتر مدیریت سبز برای در اختیار قرار دادن اطلاعات دقیق و به روز شده در زمینه های مورد نیاز، برای تداوم روند تجمیع و كمی سازی اطلاعات ضروری خواهد بود.

منبع:

1398/03/02
20:08:57
5.0 / 5
4448
این مطلب نئوپدیا را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۱ بعلاوه ۴
NeoPedia