NeoPedia

هم خانگی با فرد معتاد چه تاثیری بر اعتیاد زنان دارد؟

هم خانگی با فرد معتاد چه تاثیری بر اعتیاد زنان دارد؟

نئوپدیا: نتایج یك پژوهش نشان داده است كه «زنانه تر شدن اعتیاد» از دو مقوله اصلی «فقدان امنیت زن در خانواده و هم خانگی زوج مصرف كننده» تأثیر پذیرفته است.


به گزارش نئوپدیا به نقل از ایسنا، زنانه تر شدن اعتیاد معضلی چندوجهی دانسته می شود كه علل و عوامل متعددی نظیر علل فردی، خانوادگی، جغرافیایی سیاسی و اجتماعی در بروز و اشاعه آن مؤثر است.
در پژوهشی كه طاهره محسن زاده، دانشجوی دكتری جامعه شناسی فرهنگی دانشگاه آزاد، نوروز هاشم زهی، استادیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شرق و سعید معدنی، استادیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی انجام داده اند، آمده است: «اعتیاد زنان برای فرد وابسته، فرزند و خانواده شان وجهی مخرب تراز اعتیاد مردان دارد. شرمندگی بیشتر و عزت نفس پایین تر زنان معتاد نسبت به مردان، آنان را مجبور می سازد تا بیشتر از اجتماع دوری كنند و كمتر به دنبال كمك در زمینه اطلاعات، آموزش و مراقبت بهداشتی اصولی و تخصصی همچون خدمات كاهش لطمه باشند. افزون بر این فقدان مراكز درمانی ویژه بانوان خصوصاً در شهرهای كوچك سبب پنهان ماندن و طولانی شدن مدت زمان اعتیاد در زنان می شود.
این پژوهش با روش كیفی پدیدارشناسانه و با تاكید بر تجربه های زیسته زنان دارای سوءمصرف اجرا شده است. جامعه پژوهش را زنان مستقر در مراكز اقامتی بهبودی و كمپ های استان تهران تشكیل داده اند و با استفاده از شیوه هدفمند ۳۲ نفر انتخاب و با استفاده از تكنیك مصاحبه نیمه ساختار یافته، مورد پرسش قرار گرفتند و داده های حاصل با شیوه تحلیل تم تفسیر و تحلیل شدند.
در این پژوهش آمده است: «بر اساس اطلاعات به دست آمده از ۳۲ نفر فرد مصاحبه شونده در این پژوهش، تمامی افراد مورد مطالعه عنوان كرده اند كه خانواده از اعتیاد آنها اطلاع داشته اند. بیشتر آنها خانه دار بودند و افراد شاغل نیز به علت اعتیاد، شغل خودرا رها كرده بودند.»
محققان در این پژوهش می گویند: «منبع كسب درآمد بیشتر افراد جوان، فرد مذكری ذكر شده كه بوسیله هم خانگی با آنها در ارتباط بوده اند. اغلب این افراد مطلقه و مجرد بودند. محل سكونت بیشتر آنان استان تهران است. پیشنهاد دهنده مصرف مواد و همچنین شریك مصرفی در نیمی از افراد، همسر و دیگر اعضای خانواده به خصوص جنس مذكر بوده است و الگوی مصرفی مواد وابستگی به مواد جدید خصوصاً شیشه عنوان شده است.»
در بخش دیگری از این پژوهش آمده است: «بیشتر افراد مطالعه گفته اند در خانه ای زندگی می كرده اند كه سرپرست مذكر خانواده دارای سوءمصرف مواد بوده است و نخستین فرد وابسته در خانه، پدر خانواده بوده است. برخی سوژه های مواد مطالعه گفته اند به خاطر بقای زندگی مشترك و تداوم روابط عاطفی با همسر مصرف كننده خود، به منجلاب اعتیاد روی آورده اند. نكته حائز اهمیت در ارتباط با این مضمون این است كه برخلاف زنان، مردان به ندرت به خاطر ادامه زندگی مشترك و رابطه عاطفی با همسر خود وابسته به مصرف مواد می شوند.»
محسن زاده و همكارانش می گویند: «در جامعه ما، نابسامانی و فروپاشی خانواده به دلایلی نظیر: فقدان مادر، پدر یا طلاق و جدایی اعضای خانواده از یكدیگر رخ می دهد. نابسامانی این نهاد، بر كاركرد و روابط حاكم بر آن اثرات نامطلوبی برجای می گذارد. در این مطالعه، اغلب سوژه ها در خانواده نابسامان كودكی و نوجوانی خودرا طی كرده اند، با عنایت به روایت های آنان اثربخشی این مقوله در اعتیاد آنان بطور مستقیم یا غیرمستقیم غیرقابل انكار است.»
در این پژوهش آمده است: «نتایج پژوهش، همسو با پژوهش های پیشین نشان داد كه زنانه تر شدن اعتیاد از هفت مضمون فرعی و دو مقوله اصلی فقدان امنیت زن در خانواده و هم خانگی زوج مصرف كننده تأثیر پذیرفته است. بیشتر افراد مصاحبه شونده، تجربه خشونت های خانگی از جانب افراد مذكر خانواده كه غالباً دارای سوءمصرف بوده اند را داشته اند و اعمال این خشونت ها در چارچوب حملات فیزیكی و جسمانی، محرومیت اجتماعی و اقتصادی و طرد شدن از خانواده در گرایش آنان به اعتیاد بی تأثیر نبوده است.»
محققان می گویند: «فقر فرهنگی خانواده در پیدایش فقر زنانه و ناامنی روحی و جسمی برای زن و به تبع آن زنانه تر شدن اعتیاد افراد مورد مطالعه مؤثر بوده است. فقر اقتصادی در كنار فقر فرهنگی مقوله دیگری است كه در زنانه تر شدن اعتیاد مبتنی بر یافته های این پژوهش به صورت مستقیم و غیرمستقیم تأثیرگذار بوده است.»
این پژوهش در یازدهمین شماره ششمین دوره نشریه پژوهش های انتظامی – اجتماعی زنان و خانواده انتشار یافته است.
منبع:

1398/03/03
23:46:38
5.0 / 5
4699
این مطلب نئوپدیا را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۳ بعلاوه ۲
NeoPedia