NeoPedia
بررسی بحران میانسالی در قالب چند پژوهش،

چگونه از بحران ۴۰ سالگی به سلامت عبور كنیم؟

چگونه از بحران ۴۰ سالگی به سلامت عبور كنیم؟

نئوپدیا: مولفه های گذر از بحران میانسالی را می توان سازه های شخصی كارآمد و نوع نگاه انسان به قابلیت های فردی، دستاوردهای زندگی و دوران میانسالی برشمرد.


به گزارش نئوپدیا به نقل از ایسنا، «مقابله با بحران میانسالی مستلزم انجام پنج تكلیف اصلی است: ۱. یافتن معنا برای موقعیتی كه در آن هستیم- پس از سردرگمی ای كه مارا شوك زده كرده، لازم است كه در بحران، احساس ارزشمندی خودرا بیابیم.
۲. مواجهه با واقعیت و مسائلی كه باید با آنها دست و پنجه نرم كنیم- امكان دارد شامل پیدا كردن یك شغل جدید یا ایجاد روابط جدید باشد.
۳. حفظ حمایت های اجتماعی- حفظ روابطی كه مانند قبل به ما كمك می نماید.
۴. حفظ تعادل عاطفی- لازم است كه احساس آشفتگی به خوبی مدیریت شود تا روابط، فرصت ایجاد شدن پیدا كنند و ترس هایی كه در ما وجود دارد قابل فهم شوند.
۵. حفظ احساس كنترل- ما باید تصوری منطقی از خودمان داشته و به آنچه می خواهیم انجام دهیم نیز اعتماد داشته باشیم.» (میلن، ۱۳۸۹: ۵۵)
مؤلفه های گذر از بحران میانسالی
«مؤلفه های گذر از بحران میانسالی: " سازه های شخصی كارآمد و نوع نگاه انسان به قابلیت های فردی، دستاوردهای زندگی و دوران میانسالی.
۱. سازه های شخصی كارآمد و نوع نگاه انسان به قابلیت های فردی
۲. سازه های شخصی كارآمد و نوع نگاه انسان به دستاوردهای زندگی
۳. سازه های شخصی كارآمد و نوع نگاه انسان به دوران میانسالی
«نحوه اسناددهی و ارزیابی انسان از قابلیت های فردی، دستاوردهای زندگی و خود در دوران میانسالی» سه مولفه ای است كه بر سازه های شخصی فرد، یعنی آن فرآیندهای روان شناختی تأثیر دارد كه بر تعبیر و تفسیر امور مؤثر است و موجب تثبیت بحران میانسالی یا گذر از آن در افراد می شود.
در این پژوهش «سازه های شخصی كارآمد و نوع نگاه انسان به قابلیت های فردی» نخستین مؤلفه در گذر از بحران میانسالی شناخته شد، قابلیت فردی به معنای نوع بازخورد و اعتقادات افراد درباب توانمندی هایشان و نحوه اسناددهی هنگام شكست و موفقیت است. به عبارت دیگر اعتقاد فرد به باارزش خویش و توانمندی در مقابله با مسائل و مشكلاتش و نوع بازخوردی كه در این زمینه می دهد معرف نوع نگاه او به قابلیت های فردی اش است.
به این معنا كه اگر فرد در دوران میانسالی به خود و ارزشمندی خویش نظر مساعد داشته باشد، شكست هایش را به عوامل بیرونی و شرایط و محدودیت ها و موفقیت هایش را به عوامل درونی و تلاش هایش نسبت دهد و خودرا با دستاوردهایش ارزش گذاری نكند، بلكه به دور از وابسته هایش برای وجود خود ارزش ذاتی و درونی قائل باشد و با پذیرشی بی قید و شرط به قضاوت شخصی بپردازد، خودرا به خاطر مواردی كه نتوانسته با استانداردهایش همسو باشد، كمتر سرزنش می كند و با امید به آینده درصدد دستیابی به آن استانداردها و جبران ناكامی های گذشته برمی‎آید و در مقابل، هر چه فرد برای خویش و قابلیت هایش كمتر ارزش قائل باشد و همواره با نوعی دید منفی به آنها نگاه كند، كمتر می تواند با بازخورد مثبت به مقابله با مسائل بپردازد.» (اسمعیلی و دیگران، ۱۳۹۷: ۳۹۷)
«سازه های شخصی كارآمد و نوع نگاه انسان به دستاوردهای زندگی» هم دومین مؤلفه گذر از بحران میانسالی است كه در این پژوهش شناخته شده است. برخی افراد همواره بر شكست های خود متمركز می شوند و برای موفقیت هایشان ارزشی قائل نیستند. برخی بدون توجه به توانمندی ها و ظرفیت هایشان برای خود اهدافی در نظر می گیرند و در رسیدن به آنها گرفتار ناكامی می شوند و بیشتر از پیش بازخورد منفی آنها تقویت می شود، برخی دیگر نیز موفقیت های خانوادگی خودرا جدا از موفقیت های شخصی خود در نظر می گیرند و این نوع از هم گسستگی و نداشتن تعلق و پیوند خانوادگی موجب رنجش خاطر آنان می شود، بعضی دیگر هم به شكست ها دید منفی دارند و هیچ موقع بعد از شكست درصدد توجه به تجارب حاصل از آن بر نمی آیند تا با بهره گیری از آن به موفقیت های دیگر برسند.
زمانی كه بازخوردهای فرد به این شكل باشد نمی تواند با دید جامع شكست هایش را در كنار موفقیت ها مرور و انها را تركیب كند و به صورتی یكپارچگی برسد و بدین جهت با تمركز صرف بر ناكامی ها بیشتر از پیش در یاس و ناامیدی فرو می رود.
در نهایت سازه های شخصی كارآمد و نوع نگاه انسان به دوره میانسالی سومین مؤلفه گذر از بحران میانسالی مشخص شده در این پژوهش بود. گذر از هر مرحله از زندگی نیازمند آگاهی از از خاصیت ها و مسائل خاص آن دوران است. در نتیجه نوع نگاه افراد به هر مرحله در گذر از آن یا تثبیت در آن تأثیرگذار است. چنانچه فرد با دوران میانسالی انطباق یابد و آنرا مرحله ای در ادامه سایر مراحل چرخه حیات تلقی كندو با زندگی كردن در زمان حال و با ارزیابی خود بر طبق در نطر گرفتن اهداف مورد نظر و برنامه ریزی به قصد دستیابی به آنها به آینده امیدوار باشد، سازگاری بیشتری با این دوران خواهد داشت و نتایج منفی شناختی، عاطفی، و رفتاری گذر از آن كمتر خواهد شد.» (اسمعیلی و دیگران، ۱۳۹۷: ۳۹۸)
«عوامل زمینه ساز در شكل گیری سازه های شخصی كارآمد و نوع نگاه انسان: "راهبردهای مقابله دینی و داشتن شخصیت انتخاب گر و عمل گرا"
۱. راهبردهای مقابله دینی
۲ شخصیت انتخاب گر
۳. شخصیت عمل گرا
افراد بر طبق سازه های شكل گرفته در طول زندگی به امور واكنش نشان می دهند، از عوامل مهم در شكل گیری سازه های افراد نوع نگاه آنها به مسائل از بعد دینی است كه تعبیرهای متفاوت از مسائل به دست می دهد. نوع شخصیت افراد و نگاه آنان به ماهیت خود بعنوان موجود انتخاب گر یا مجبورشونده نیز برگرفته از سازه ای است كه افراد برمبنای تجارب خود در طول زندگی به آن دست می یابند.» (اسمعیلی و دیگران، ۱۳۹۷: ۳۹۸)
منابع:
میلن، درك. (۱۳۸۹). مقابله با بحران میانسالی. ترجمه حسین مسنن فارسی. تهران: پیدایش.
اسمعیلی، معصومه و دیگران. (۱۳۹۷). «تبیین راهبردهای گذر از بحران میانسالی: یك مطالعه‌ی كیفی». فصل نامه روان شناسی تحولی. شماره ۵۶، دوره ۱۴. صص ۳۸۹-۴۰۳.
گزارش از خبرنگار ایسنا زهرا انصاری

منبع:

1398/03/11
16:05:56
5.0 / 5
4590
تگهای خبر: استاندارد , پژوهش , تقویت
این مطلب نئوپدیا را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۲ بعلاوه ۵
لینک دوستان نئوپدیا
NeoPedia