NeoPedia
بر اساس قوی ترین شواهد علمی منتشره محققان ایرانی در مجله لنست عنوان شد؛

كاهش چشم گیر سكته های قلبی و مغزی با مصرف مستمر قرص پلی پیل

كاهش چشم گیر سكته های قلبی و مغزی با مصرف مستمر قرص پلی پیل

نئوپدیا: پژوهشگران ایران، ضمن موفقیت در ساخت قرص «پلی پیل» برای پیش گیری از سكته های قلبی و مغزی، قوی ترین شواهد علمی از تاثیر این داروی تركیبی بر كاهش بیشتر از 50 درصدی بیماری های قلبی و عروقی و سكته های قلبی و مغزی را در بزرگترین كارآزمایی بالینی این نوع مطالعات در جهان ارائه كردند.


به گزارش نئوپدیا به نقل از ایسنا، این مطالعه كه تحت عنوان «پلی ایران»، به رهبری دكتر رضا ملك زاده و توسط پژوهشكده گوارش و كبد دانشگاه علوم پزشكی تهران با همكاری محققانی از دانشگاه های علوم پزشكی گلستان، اصفهان و موسسات بین المللی تحقیقاتی در آمریكا و انگلیس، انجام و در چارچوب مقاله ای تحت عنوان Effectiveness of polypill for primary and secondary prevention of cardiovascular diseases (PolyIran): a pragmatic، cluster-randomised trial در مجله معتبر بین المللی لنست انتشار یافته، نشان داده است كه مصرف منظم و مستمر قرص «پلی پیل» سبب كاهش بیشتر از ۵۰ درصدی مرگ زودرس ناشی از بیماری های قلبی عروقی و سكته های قلبی و مغزی می شود.
هم اكنون، بروز مرگهای زودرس در جهان و همچون در ایران، به سطح نگران كننده رسیده است؛ بطوریكه برمبنای آمار، سالانه ۱۸ میلیون نفر در جهان، بر اثر این بیماری ها به كام مرگ می روند كه ۷۵ درصد این مرگها نیز در كشورهای كم درآمد و دارای درآمد متوسط رخ می دهد. به این آمار تلخ باید سالهای از دست رفته عمر بر اثر ناتوانی های ناشی از بیماری های قلبی عروقی را نیز افزود كه طی دهه گذشته ۱۶ درصد افزایش یافته است.
اما نكته قابل تامل این آمار وقوع مرگهای زودرس ناشی از بیماری های قلبی و عروقی و سكته های قلبی و مغزی است كه كشورهای كم درآمد و دارای درآمد متوسط سهم ۸۰ درصدی آنرا به خود اختصاص داده اند.
نصف جمعیت ایران ۷۰ سالگی را نمی بینند!
در ایران نیز، وقوع مرگهای زودرس (زیر ۷۰ سال) و خیلی زودرس (زیر ۵۰ سال) یكی از جدی ترین دغدغه های حوزه سلامت است؛ تا آن جا كه بگفته دكتر ملك زاده، معاون تحقیقات وزیر بهداشت، با وجود افزایش سن امید به زندگی هر دو جنس در ایران به ۷۷ سال، اما نصف جمعیت ۸۳ میلیونی كشور، به سن هفتاد سال نمی رسند و گرفتار مرگ زودرس می شوند؛ به عبارتی، از مجموع ۳۸۰ هزار مرگ سالانه در ایران، نیمی از آنها زیر ۷۰ سال و زودرس است كه از همین میزان مرگهای زودرس، ۲۲ درصد، زیر ۵۰ سال و خیلی زودرس است! این درحالیست كه میزان مرگهای زودرس در كشورهای پیشرفته، ۱۵ تا ۲۰ درصد است.
سكته های قلبی و مغزی عامل نیمی از مرگهای زودرس ایران
وی با اشاره به این كه بیماری های قلبی و عروقی و سكته های قلبی و مغزی، عامل نیمی از مرگهای زودرس هستند، اضافه كرد: ۳۵ درصد ایرانیان به سبب سكته قلبی و ۱۵ درصد به سبب سكته مغزی می میرند و این روند در حال افزایش می باشد. همین طور ۳۵ درصد ایرانی هایی كه بر اثر سكته قلبی فوت می كنند، زیر ۵۵ سال هستند و سن سكته قلبی در ایران ۱۰ سال پایین تر از میانگین كشورهای اروپایی است!
وقوع حدود یكصد مرگ زودرس روزانه در تهران با سكته های قلبی و مغزی!
رئیس پژوهشكده بیماری های گوارش و كبد دانشگاه علوم پزشكی تهران، همین طور به آمار مرگ و میرها بر اثر سكته قلبی و مغزی در تهران اشاره نمود و اظهار داشت: روزانه بین ۱۵۰ تا ۲۰۰ نفر در پایتخت فوت می كنند كه نیمی از آنها، كمتر از ۶۵ سال دارند و گرفتار مرگ زودرس شده اند!
وی علت ۳۵ درصد مرگهای زودرس در تهران را سكته قلبی و ۱۶ درصد را سكته مغزی اعلام نمود و اظهار داشت: سهم مردان در مرگهای زودرس تهران، ۵۷ درصد، بیشتر از زنان با ۴۳ درصد است.
توقف نیمی از مرگهای زودرس ایران با پیش گیری از سكته های قلبی و مغزی
این آمار فاجعه بار درحالیست كه بگفته معاون تحقیقات وزیر بهداشت، سكته های قلبی و مغزی تا ۸۰ درصد قابل پیشگیری است و اگر ایران بتواند مانع بخش عمده ای از سكته های قلبی و مغزی شود، مشكل نیمی
از مرگهای زودرس را حل كرده است.
انجام «مطالعه پلی ایران» در بستر قوی ترین زیرساخت تحقیقات پزشكی كشور
طبق گزارش پژوهشكده بیماری های گوارش و كبد دانشگاه علوم پزشكی تهران، مطالعه «پلی ایران» در بستر مطالعه كوهورت گلستان، بزرگترین مطالعه كوهورت خاورمیانه و شمال آفریقا انجام شده است؛ مطالعه ای كه از سال ۷۶ به منظور شناسایی علل شیوع سرطان مری در شمال شرق ایران با بیشتر از ۵۰ هزار شركت كننده ۴۰ تا ۷۵ سال به اجرا درآمد و بعد از كسب نتایج مهم ملی و بین المللی در زمینه سرطان های دستگاه گوارش، در ادامه به بررسی بیماری های غیرواگیر موثر در مرگ و میرها به ویژه مرگهای زودرس پرداخت؛ چونكه نتایج این مطالعه بزرگ نشان می داد نیمی از شركت كنندگان در مطالعه كوهورت گلستان، بر اثر بیماری قلبی و عروقی و سكته های قلبی و مغزی فوت می كنند و علاوه بر این، ۱۵ درصد افراد تحت مطالعه كه سكته مغزی داشته اند، زیر سن ۷۰ بودند. همین طور ۳۰ درصد مرگ و میرهای ثبت شده ناشی از بیماری های قلبی و عروقی در سنین زیر ۶۰ سال و ۶۴ درصد در سنین زیر ۷۰ سال (مرگهای زودرس) رخ داده است.
در مطالعه پنج ساله «پلی ایران» كه بر روی حدود ۷ هزار فرد بالای ۵۰ سال شركت كننده در مطالعه ۵۰ هزار نفری كوهورت گلستان انجام شد، ۲۳۶ روستای استان، به دو دسته مداخله و كنترل تقسیم شدند؛ ۱۱۶ روستا، با ۳ هزار و ۴۱۷ شركت كننده تحت آموزش سبك زندگی سالم ( رژیم غذایی درست، ورزش، خودداری از مصرف دخانیات و..) بدون مصرف پلی پیل قرار گرفتند و ۳ هزار و ۴۲۱ نمونه ساكن در ۱۲۰ روستا نیز، علاوه بر آموزش سبك زندگی سالم، هر روز یك قرص پلی پیل مصرف كردند.
«پلی پیل» تركیبی چهارگانه از داروهای ضروری پیش گیری از بیماری های قلبی و عروقی و سكته های قلبی و مغزی
قرص «پلی پیل» تجویز شده در این مطالعه كه در سال ۱۳۸۹ توسط محققان ایرانی ساخته و توسط یك شركت داروسازی، تولید انبوه شد، شامل تلفیقی از آسپرین ۸۱ میلی گرم، انالاپریل ۵ میلی گرم ( والسارتان ۴۰ میلی گرم برای كسانی كه با مصرف انالاپریل گرفتار سرفه می شدند)، آتورواستاتین ۲۰ میلی گرم و هیدروكاروتیازید ۱۲ میلی گرم، از مهمترین داروهای اساسی مورد نیاز بیماران قلبی عروقی برای كنترل فشار خون، چربی خون و ضد انعقاد خون است.
از آن جا كه بیشتر از ۹۰ درصد مرگ و میر ناشی از بیماری های قلبی عروقی در افراد بالای ۵۰ سال رخ می دهد، تمام شركت كنندگان در مطالعه «پلی ایران»، از این گروه سنی بودند.
در این مطالعه، جمعیت زنان و مردان، برابر و بیشتر از ۸۲ درصد شركت كنندگان از قوم تركمن بودند، ۱۰ درصد دارای سابقه بیماری قلبی و عروقی، ۱۵ درصد دیابت، ۴۹ درصد فشار خون بالا و ۵ درصد نیز سابقه مصرف سیگار داشتند و بیشتر افراد تحت بررسی، مشابه جمعیت عمومی بودند.
كاهش بیشتر از ۵۰ درصدی سكته های قلبی و مغزی با مصرف دائمی پلی پیل
دكتر رضا ملك زاده، سرپرست مطالعه «پلی ایران» اظهار داشت: یافته های این مطالعه كه پیگیری نمونه های آن با موفقیت ۹۹ درصدی همراه بوده و میزان دقت و كیفیت بالای داده ها و پیگیری ها مورد توجه مجله لنست قرار گرفته است، حاكیست ۷۱ درصد از مجموع مصرف كنندگان پلی پیل، به «مصرف دائمی» آن پایبند مانده اند.
سرپرست مطالعه «پلی ایران» درباره میزان تاثیر پلی پیل اظهار داشت: در مجموع، مصرف قرص پلی پیل، ۳۴ درصد در پیش گیری از سكته های قلبی و مغزی و مرگهای ناشی از آن موثر است و با بهبود پایبندی بیماران به مصرف مستمر این دارو، تاثیر آن افزایش خواهد یافت؛ بطوریكه در همین مطالعه با پایبندی ۷۰ درصدی به مصرف پلی پیل، میزان تاثیر آن بر پیشگیری اولیه از سكته های قلبی و مغزی به ۵۷ درصد در فرد مصرف كننده رسیده است.
هدفگذاری جهانی برای كاهش ۲۵ درصدی مرگهای زودرس تا ۲۰۳۰
رئیس پژوهشكده بیماری های گوارش و كبد دانشگاه علوم پزشكی تهران، با اشاره به هدف گذاری سازمان بهداشت جهانی برای كاهش ۲۵ درصدی مرگهای زودرس تا سال ۲۰۳۰، اظهار داشت: نتایج موفق «مطالعه پلی ایران» در كاهش بیشتر از ۵۰ درصدی پیش گیری از سكته های قلبی و مغزی با مصرف مستمر »پلی پیل»، افق امیدبخشی برای ایران در رسیدن به این هدف جهانی است.
مطالعه «پلی پیل» تلاش تاریخی تیم تحقیقاتی ایران برای مبارزه با مرگهای زودرس بعنوان مشكل عمده بهداشتی جهان
بزرگترین كارآزمایی بالینی «تاثیر پلی پیل بر كاهش سكته های قلبی و مغزی» در شرایطی حاصل شده است كه جهان به شدت نیازمند توسعه رویكرد پیشگیرانه و كنترلی در زمینه عامل اصلی این مرگها، بجای صرف هزینه های هنگفت درمانی و كلینیك محور است.
مجله معتبر بین المللی لنست نیز در تحلیلی از مطالعه محققان ایرانی، آنرا بیان كننده تلاش تاریخی یك تیم تحقیقاتی برای درك ارزش پلی پیل در مبارزه با مرگهای زودرس بعنوان مشكل عمده بهداشت جهانی توصیف كرده كه بر پایه یك زیرساخت تحقیقاتی قدرتمند در انجام كارآزمایی بالینی طولانی مدت حاصل شده است.
«لنست»، همین طور یافته های محققان ایرانی در مطالعه «پلی ایران» را به ویژه برای كشورهای دارای درآمد متوسط و پایین كه ۸۰ درصد بار جهانی بیماری های قلبی و عروقی و سكته های قلبی و مغزی را متحمل می شوند و برای سایر كشورها در زمینه پیش گیری از حوادث قلبی و عروقی بسیار مفید دانسته است.
قبل از این مطالعه بالینی با پیگیری طولانی مدت محققان ایرانی، مطالعات بالینی با پیگیری كوتاه مدت در برخی از كشورها همچون در انگلیس نشان داده است كه تركیبات پلی پیل برای بیماری های قلبی عروقی، می تواند به كاهش فشار خون، سطح چربی خون و پیش گیری از سكته های قلبی و مغزی كمك كند؛ اما آنچه مطالعه «پلی ایران» را در جهان پیشرو كرده است، طولانی ترین و بزرگترین كارآزمایی بالینی «جامعه محور» آن است كه با اثبات افزایش پایبندی بیماران به مصرف پلی پیل، ظرفیت این ایده راهگشا در پیشگیری اولیه و ثانویه از بیماری های قلبی و عروقی و سكته های قلبی و مغزی و كاهش قابل توجه بار این بیماری ها در سطح جامعه را برای اولین بار با قوی ترین شواهد علمی در جهان نشان داده است.
چه كسانی باید قرص پلی پیل را مصرف كنند؟
مجری اصلی مطالعه «پلی ایران» درباره گروه مصرف كننده قرص «پلی پیل» و سطوح تاثیر این دارو در پیش گیری از بیماری های قلبی و عروقی و سكته های قلبی و مغزی اظهار داشت: «پلی پیل» برای افراد بالای ۵۰ سال قابل مصرف و دارای دو كاربرد پیشگیرانه است. در سطح پیشگیری اولیه ( كسانی كه حداقل یك عامل خطر از میان عوامل خطر فشار خون بالا، چربی خون بالا، دیابت، مصرف سیگار، چاقی و كم تحركی دارند و خطر بروز بیماریهای قلبی عروقی آنها در حد متوسط است) مصرف روزانه یك عدد قرص پلی پیل، سبب كاهش قابل توجه خطر حملات قلبی عروقی می شود.
دكتر ملك زاده اضافه كرد: در سطح پیشگیری ثانویه (افرادی كه دارای دو یا چند عامل خطر هستند و سابقه تنگی رگهای كرونر قلب، سكته قلبی و یا مغزی دارند ) نیز مصرف روزانه آن بسیار مهم و ضروری می باشد. این دارو، تنها به كسانی كه حساسیت یا منع مصرف مشخص دارو داشته باشند، داده نمی گردد.
وی درعین حال اشاره كرد: مصرف پلی پیل اگر همراه با سبك زندگی سالم باشد، نتایج بهتری به همراه خواهد داشت. مصرف این دارو نباید سبب عدم رعایت شیوه زندگی سالم شود.
فوق تخصص بیماری های گوارش و كبد، همین طور مصرف «پلی پیل» را فاقد عوارض مهم توصیف كرد.
اجرای مطالعه «پلی ایران» در سایر استانها
سرپرست مطالعه «پلی ایران» این مساله مهم را نیز تصریح كرد كه پژوهشگران پژوهشكده گوارش و كبد دانشگاه علوم پزشكی تهران و دانشگاه علوم پزشكی شیراز برای تعمیم نتایج مطالعه «پلی پیل» به كل جمعیت ایران، مبادرت به اجرای این مطالعه در استان فارس كرده اند كه از نظر خصوصیات جمعیتی و تركیب قومیتی نسبت به استان گلستان متفاوت هستند.»
وی اظهار امیداوری كرد این مطالعه در سایر استانهای ایران نیز به اجرا درآید.
چرا با وجود پیشرفتهای علمی خیره كننده با آمار هولناك مرگهای زودرس مواجهیم؟!
آمار هولناك مرگهای زودرس، پرسشی مهم و بسیار جدی را مطرح می سازد: چرا باوجود پیشرفتهای علمی خیره كننده در مورد پیشگیری و درمان بیماری های قلبی عروقی، تولید داروهای گوناگون و موثر، ساخت بیمارستان های تخصصی و فوق تخصصی قلب و عروق، تربیت هزاران كادر تخصصی درمانی و...، شاهد این میزان از مرگهای زودرس در ایران هستیم؟
معاون تحقیقات وزیر بهداشت، به برخی دلیلهای بالا بودن مرگهای زودرس اشاره كردو اظهار داشت: جهل افراد از مبتلاشدن به بیماری، اقدام دیرهنگام برای شروع درمان، عدم كنترل دقیق بیماری افراد تحت درمان و پایبند نبودن بیماران به مصرف مستمر داروهای مورد نیاز تجویز شده از مهمترین دلیلهای كلی هستند كه تلاشهای فراوان صورت گرفته برای پیشگیری و درمان بیماری ها در جهت كاهش مرگهای زودرس را تحت تاثیر قرار داده و و سبب بلعیده شدن بودجه های محدود بخش سلامت شده است.
بیش از نیمی از بیماران قلبی و عروقی، مصرف داروهای ضروری خودرا متوقف می كنند!
وی ادامه داد: از سویی دیگر، درحالی كه بیماران شناخته شده قلبی عروقی (كسانی كه سابقه تنگی رگهای كرونر قلب، سكته قلبی یا مغزی دارند) باید بطور مرتب تحت درمان دارویی تجویز شده پزشكان خود باشند، اما متاسفانه بیشتر از نیمی از بیماران قلبی و عروقی، بعد از ۵-۴ سال هیچ یك از داروهای ضروری خودرا مصرف نمی كنند كه این امر نیز دلیلهای گوناگونی دارد كه بازگشت مكرر به پزشكان و داروخانه، دشواری تامین هزینه داروها، تعداد دفعات مصرف داروها در طول شبانه روز، احساس ناخوشایند ناشی از بیماری و تعداد داروهای مصرفی از آن جمله اند.
«پلی پیل» استراتژی راهگشای جهانی برای پیش گیری از سكته های قلبی و مغزی
دكتر ملك زاده «پلی پیل» (قرصهای تركیبی ) را یك استراتژی جهانی برای پیش گیری از سكته های قلبی و مغزی دانست و اظهار داشت: خطر بیماری های قلبی عروقی با عملكرد متقابل چندین عامل خطر مثل سن، جنس، سیگاری بودن، مصرف مواد مخدر، سطح كلسترول، چاقی، نداشتن فعالیت بدنی كافی، فشار خون و دیابت مشخص می شود.
رئیس پژوهشكده بیماری های گوارش و كبد علوم پزشكی تهران اشاره كرد: عدم پایبندی بیماران به مصرف مستمر داروهای ضروری بیماری ها، سبب شد ایده تركیب چندین دارو در یك قرص برای نخستین بار در سال ۲۰۰۳ مطرح شود. ایده ای كه به ظاهر ساده اما بسیار مورد توجه جوامع علمی جهان قرار گرفت و از آن بعنوان یك استراتژی راهگشا و امید بخش در كنترل بیماری ها یاد می شود.
انتظار افزایش سن امید به زندگی در ایران به بیشتر از ۸۰ سال با مصرف «پلی پیل» و كاهش سكته های قلبی مغزی
وی تصریح كرد: در زمینه بیماری های قلبی عروقی نیز، درمان تركیبی ثابت " پلی پیل " بعنوان یك رویكرد برای كاهش بار بیماری های قلبی عروقی (CVD) پیشنهاد شده است. این رویكرد، مزایای "دیدگاه جامعه محور" را در قیاس با محدودیتهای "دیدگاه كلینیك محور" در ارائه خدمات پیشگیری ثانویه به بیماران شناخته شده قلبی عروقی نشان داده است و این استراتژی، بنیانگذاران آنرا در دستیابی به هدف «كاهش مرگهای زودرس جهان تا سال ۲۰۳۰ » بسیار امیداوار كرده است.
به گزارش وبدا، معاون تحقیقات وزیر بهداشت، افزایش سن امید به زندگی ایرانی ها به ۸۰ سال را یكی از اهداف نظام سلامت برشمرد و ابراز امیدواری كرد كه با مصرف مستمر قرص پلی پیل توسط افراد بالای ۵۰ سال، سن امید به زندگی از بدو تولد در ایران به ۸۳ سال افزایش یابد و با تحقق این مهم، شاهد كاهش بار كمرشكن سكته های قلبی و مغزی و سالهای از دست رفته عمر در كشور باشیم.
منبع:

1398/06/03
19:48:57
5.0 / 5
4574
این مطلب نئوپدیا را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۴ بعلاوه ۵
NeoPedia