NeoPedia

مروری بر وضعیت ثبت رساله ها در ایرانداك، جای خالی حوزه های علمیه

مروری بر وضعیت ثبت رساله ها در ایرانداك، جای خالی حوزه های علمیه

به گزارش نئوپدیا مقایسه آمار ثبت رساله، رساله و پیشنهاده در سامانه ثبت ایرانداك از جانب دانشگاه ها در سال تحصیلی ۹۶-۹۷ با آماری كه در همین خصوص و در بازه زمانی شش ماهه دوم سال ۹۷ عرضه شده نشان می دهد، تعداد مؤسسات همكاری كننده در زمینه ثبت افزایش یافته و هم رساله و رساله های ثبت شده واحدهای برگزیده دانشگاه آزاد اسلامی در شش ماهه دوم سال ۹۷، نسبت به سال تحصیلی ۹۶-۹۷ با افزایشی نسبی همراه بوده است.


به گزارش نئوپدیا به نقل از ایسنا، دانشگاه های برگزیده شش ماهه دوم سال ۱۳۹۷ در ثبت و همانندجویی رساله ها، رساله ها و پیشنهاده ها در حالی از جانب ایرانداك اعلام شده است كه در هفته پژوهش سال قبل (آذر ماه سال ۹۷)، دانشگاه های برگزیده سال تحصیلی ۱۳۹۶-۱۳۹۷ در ثبت و همانندجویی رساله ها، رساله ها و پیشنهاده ها اعلام شده بود.
بدین ترتیب تفاوت در بازه های زمانی كه آمار دانشگاه های برگزیده در آنها عرضه شده است (شش ماهه دوم سال ۹۶+ شش ماهه اول سال ۹۷) و (شش ماهه دوم سال ۹۷)، اندكی مقایسه بین این آمار را دشوار می كند.
اما آنچه در مقایسه این آمار قطعی به نظر می آید، این است كه تعداد مؤسسات بیشتری در شش ماهه دوم سال ۹۷ با سامانه ملی ثبت رساله، رساله و پیشنهاده همكاری داشته اند. بدین ترتیب تعداد مؤسساتی كه با ایرانداك همكاری داشته اند، از ۳۳۹ در بازه یك ساله (۹۶-۹۷) به ۳۵۹ مؤسسه در یك بازه شش ماهه (شش ماهه دوم ۹۷) افزایش داشته است.
همینطور بر مبنای آماری كه مهدی محمودیان، رئیس اداره ثبت و فراهم آوری اطلاعات ایرانداك در مرداد ماه سال جاری در اختیار ایسنا قرار داده است، آخرین آمارهای ثبت رساله، رساله و پیشنهاده ها در سامانه ثبت ایرانداك نشان داده است متغیر ثبت رساله ها و رساله ها در چهار ماهه نخست سال جاری (بازه اول فروردین تا آخر تیر سال ۹۸)، نسبت به همین بازه زمانی در سال ۹۷، ۲۰ درصد افزایش داشته است. به همین ترتیب میزان ثبت پیشنهاده ها در سامانه ثبت ایرانداك در چهار ماهه نخست سال جاری نسبت به همین بازه زمانی در سال ۹۷، ۱۵ درصد افزایش داشته است.
این در شرایطی است كه طی سال های ۹۷-۹۶ نیز، ثبت رساله ها و رساله ها در ایرانداك ۱۲ درصد و ثبت پیشنهاده ها هم ۱۳ درصد رشد داشته است.

دانشگاه های برگزیده در ثبت و همانندجویی رساله ها
به منظور تحقق شاخصهای چشم اندازی نقشه جامع علمی كشور در رابطه با آمایش آموزش عالی و راهبردهای كلان «نقشه جامع علمی كشور» و سیاست های اجرایی مصوب آن و همینطور توزیع عادلانه منابع، ایجاد فرصت های برابر، توزیع مأموریت آموزش نیروی انسانی متخصص مورد نیاز، استفاده از مزیت های منطقه ای، كاهش تمركز و پیشگیری از تجمع امكانات٬ مشاركت دانشگاه ها در تصمیم گیری و موضوعات ملی و فرااستانی؛ نظام آموزش عالی كشور از نظر آمایش سرزمینی به ۱۰ كلان منطقه تقسیم شده است.
در بین فهرست دانشگاه های برگزیده وزارت عتف در شش ماهه دوم سال ۱۳۹۷ در سامانه ملی ثبت رساله، رساله، و پیشنهاده؛ به ترتیب اسامی دانشگاه های تربیت مدرس، پیام نور تهران، علامه طباطبایی در منطقه یك؛ گیلان، مازندران و صنعتی نوشیروانی بابل در منطقه دو؛ تبریز، ارومیه و زنجان در منطقه سه؛ بین المللی امام خمینی(ره) قزوین، جامعه المصطفی العالمیه و دانشگاه قم در منطقه چهار؛ رازی، ایلام و كردستان در منطقه پنج؛ یزد، صنعتی اصفهان و كاشان در منطقه شش؛ شیراز، صنعتی شیراز و یاسوج در منطقه هفت؛ سیستان و بلوچستان، شهید باهنر كرمان و زابل در منطقه هشت؛ فردوسی مشهد، سمنان و صنعتی شاهرود در منطقه ۹ و شهید چمران اهواز، كشاورزی و منابع طبیعی خوزستان و علوم و فنون دریایی خرمشهر در منطقه ۱۰ آمده است.
این در شرایطی است كه در بین دانشگاه های برگزیده از نظر «ثبت پیشنهاده (پروپوزال)» در سامانه ملی ثبت ایرانداك، به ترتیب اسامی دانشگاه های شهید بهشتی، تربیت مدرس و خوارزمی در منطقه یك؛ مازندران، صنعتی نوشیروانی بابل و علوم كشاورزی و منابع طبیعی ساری در منطقه دو؛ تبریز، ارومیه و زنجان در منطقه سه؛ قم، بوعلی سینا و ملایر در منطقه چهار؛ رازی، كردستان، ایلام در منطقه پنج؛ یزد، كاشان و میبد در منطقه شش؛ یاسوج، صنعتی شیراز و خلیج فارس در منطقه هفت؛ زابل، ولی عصر (عج) رفسنجان و دریانوردی و علوم دریایی چابهار در منطقه هشت؛ بیرجند، حكیم سبزواری و دامغان در منطقه ۹ و كشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، صنعتی جندی شاپور دزفول و علوم و فنون دریایی خرمشهر در منطقه ۱۰ به چشم می خورد.

افزایش نسبی رساله و رساله های ثبت شده دانشگاه آزاد
در بین واحدهای برگزیده دانشگاه آزاد اسلامی در شش ماهه دوم سال ۱۳۹۷ در سامانه ملی ثبت رساله، رساله، و پیشنهاده؛ به ترتیب اسامی واحدهای مرودشت، شاهرود، بندرعباس، نراق و گجساران به چشم می خورد. این در شرایطی است كه اسامی واحدهای برگزیده دانشگاه آزاد اسلامی در سال تحصیلی ۹۶-۹۷ هم اسامی مشابهی بوده، جز آن كه واحد شهر قدس بعنوان چهارمین واحد برگزیده، جای خودش را به واحد نراق داده است.
مقایسه آمار سال تحصیلی ۹۶-۹۷ و شش ماهه دوم سال ۹۷ واحدهای برگزیده دانشگاه آزاد اسلامی در ثبت رساله و رساله نشان می دهد، تعداد رساله ها و رساله های ثبت شده این واحدها در یك بازه زمانی یك ساله ۴ هزار و ۵۰۷ پارسا (پایان نامه و رساله) بوده و همین متغیر در شش ماهه دوم سال ۹۷ (طی یك بازه زمانی شش ماهه) هزار و ۷۲۸ است كه این مورد مؤیدی بر افزایش نسبی ثبت پارسا از جانب واحدهای برگزیده دانشگاه آزاد اسلامی است.
فرهاد شیرانی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداك) چندی قبل در گفتگو با ایسنا روند اجرای قانون ثبت در ایرانداك به خصوص در ۶ ماه پیش از زمان مصاحبه را روند بسیار خوبی توصیف كرد و اظهار داشت: تنها مشكل در این عرصه، مجموعه هایی است كه به صورت مستقیم زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری فعالیت نمی كنند. همچون اینكه دانشگاه آزاد اسلامی گاهی اوقات خودش را به كندی با قوانین وزارت علوم تطبیق می دهد و ازاین رو است كه مسیر ثبت رساله ها و رساله های این دانشگاه به كندی پیش می رود. با این وجود روند ثبت در آموزش عالی طی ۶ ماه گذشته بسیار قابل قبول بوده است.
وی تاكید كرد: در اصلاحات قانون "پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی" حوزه های علمیه، دانشگاه آزاد اسلامی و مجموعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی هم ملزم به ثبت رساله ها و رساله ها شده اند؛ ازاین رو این مجموعه ها مسیر كندتری را نسبت به مسیر آموزش عالی در اجرای قانون می پیمایند.
عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداك) در انتها صحبت های خود با اشاره به سهم ۱۰ درصدی رساله ها و رساله های دانشگاه آزاد اسلامی، سهم ۶۰ درصدی رساله و رساله های دانشگاه های دولتی، سهم ۳۳ تا ۴ درصدی رساله های مجموعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی و هم سهم نزدیك به صفر درصد رساله و رساله های حوزه های علمیه در سامانه ملی ثبت ایرانداك، ابراز امیدواری كرد مذاكرات پژوهشگاه علوم و تكنولوژی های جدید (ایرانداك) با دانشگاه آزاد اسلامی سبب شود آنها به وعده خود عمل كرده و به فرایند ثبت رساله، رساله و پیشنهاده در سامانه ملی ثبت ایرانداك بپیوندند.

افزایش تعداد دانشجویان و اساتید عضو سامانه همانندجوی ایرانداك
تعداد دانشجویان و اساتید عضو سامانه همانندجو هم در شش ماهه دوم سال ۹۷ نسبت به سال تحصیلی ۹۶-۹۷ افزایش پیدا كرده است. در سال تحصیلی ۹۶-۹۷، تعداد ۳۳ هزار دانشجو و ۲۴ هزار استاد در سامانه همانندجو عضویت داشتند هستند و دانشگاه های سمنان، علامه طباطبایی و دانشگاه شیراز به ترتیب رتبه اول تا سوم این سامانه را كسب كردند. این در شرایطی است كه تعداد دانشجویان عضو سامانه همانندجو در شش ماهه دوم سال ۹۷ به ۵۳ هزار و تعداد اساتید عضو به ۳۱ هزار نفر افزایش پیدا كرده و این دفعه هم دانشگاه های علامه طباطبایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان و دانشگاه فردوسی مشهد به ترتیب رتبه های اول تا سوم سامانه فوق به آدرس TIK.IRANDOC.AC.IR را كسب كرده اند؛ كه این سامانه در دسترس همگان گذاشته شده است.1398/06/13
20:29:03
5.0 / 5
4590
این مطلب نئوپدیا را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۵ بعلاوه ۲
NeoPedia