NeoPedia
مدیر پژوهشی دانشگاه صنعتی بیرجند اعلام كرد

همكاری با دانشگاه میشیگان در زمینه سیستم های شبیه ساز در معادن

همكاری با دانشگاه میشیگان در زمینه سیستم های شبیه ساز در معادن

نئوپدیا: مدیر پژوهشی دانشگاه صنعتی بیرجند با تاكید بر اینكه زغال سنگ طبس، منحصر به فرد و بسیار پرارزش است، اظهار داشت: در مورد سیستم های شبیه ساز در معادن، با عضو هیات علمی دانشگاه میشیگان همكاری هایی داشتیم كه ماحصل این كار تولید مقالات بسیار باكیفیت بوده و تولید نسخه آزمایشی دو نرم افزار در مورد شبیه سازی نمونه های موجود در معدن را به دنبال داشته است.


اسماعیل هداوندی در گفت وگو با خبرنگار ایسنا، با بیان اینكه موضوعات رساله ها و پروژه های كارشناسی این دانشگاه با عنایت به مزیت های نسبی استان خراسان جنوبی تعریف شده است، به چند نمونه همچون "ساخت دستگاه های فراوری عناب" و "مطالعات زنجیره ارزش تولید و فراوری گیاهان دارویی" اشاره نمود و اضافه كرد: عناب محصولی استراتژیك در استان و گیاهان دارویی یكی از مزیت های مهم آن است.
مدیر پژوهشی دانشگاه صنعتی بیرجند با بیان اینكه این دانشگاه نسبت به حل مشكلات منطقه ای بی تفاوت نبوده است، همچون این مشكلات به معضلاتی در نظام اداری استان و ضعف در تجارت خارجی با كشور افغانستان اشاره نمود و اضافه كرد: همینطور سعی كردیم با تعریف رساله ها و پروژه های دانشجویی در جهت مزیت های استان همچون معادن زغال سنگ و گیاهان دارویی، جهت گیری مناسبی نسبت به توسعه و بهره مندی از این مزیت ها داشته باشیم.
وی با اشاره به اهمیت مطالعات امكان سنجی و پیش امكان سنجی زنجیره ارزش و فراوری محصولات استراتژیك و گیاهان دارویی استان، این مطالعات را مورد نیاز سرمایه گذاران دانست و تصریح كرد: اهتمام دانشگاه در این زمینه و تعریف پروژه های دانشجویان در این راستا، جهت گیری درست آن در حل مشكلات منطقه ای بشمار می رود.
مدیر پژوهشی دانشگاه صنعتی بیرجند در همین زمینه تنوع مواد معدنی در استان خراسان جنوبی را خاطرنشان كرد و اظهار داشت: زغال سنگ طبس، منحصر به فرد در كشور و بسیار پرارزش است كه یكی از برنامه های مهم ما برای بهره مندی از این مزیت هم تولید پایگاه آنالیز داده های مربوط به معدن است. در این زمینه دانشگاه صنعتی بیرجند با دعوت از پژوهشگر برجسته عضو هیات علمی دانشگاه میشیگان آمریكا به استان و حضور در شركت فراوری زغال سنگ پرورده طبس و برگزاری كارگاه های تخصصی به تبیین این مورد پرداخته است. ماحصل جهت گیری دانشگاه در این زمینه، ساخت سیستم های شبیه ساز و آنالیز داده های معادن زغال سنگ است كه می تواند در برآورد دقیق تر عناصر نادر خاكی در این ماده معدنی، مورد استفاده قرار گیرد.
هداوندی همینطور از اجرای طرح "عارضه یابی وضعیت تجارت خارجی در استان خراسان جنوبی و عرضه راهكارهای بهبود تجارت با تمركز بر كشور افغانستان" با همكاری سازمان صنعت، معدن و تجارت این استان اطلاع داد و تشریح كرد: با عنایت به آن كه با كشور افغانستان هم مرز هستیم، می توانستیم در زمینه توسعه تجارت با افغانستان موفق تر عمل نماییم كه در این پروژه راهكارهای اجرایی در زمینه "توریسم سلامت" و تولید زنجیره فراوری محصولات وارداتی كشاورزی از افغانستان، بعنوان برنامه هایی در جهت بهبود این موضوع، پیشنهاد شده است.
وی درباره طرح فوق توضیح داد: می توانیم محصولات باكیفیتی را از افغانستان وارد كرده و سپس آن ها را به شكل فرآوری شده به این كشور یا دیگر كشورها صادر نماییم.
استادیار گروه صنایع دانشگاه صنعتی بیرجند همینطور از انجام یك طرح از جانب این دانشگاه در اداره امور اقتصادی و دارایی با عنوان "راهكارهای بهبود فضای كسب و كار استان" اطلاع داد و اظهار داشت: فضای كسب و كار استان یك محیط نهادی و مؤثر در شكل گیری كسب و كار است. استان خراسان جنوبی در این زمینه دارای معضلاتی بود كه با اجرای طرح فوق توانستیم آن ها را شناسایی كرده و راهكار عرضه دهیم كه ماحصل آن یك طرح دیگر است كه در آن "استقرار نظام مدیریت فرآیندی" را در جهت توسعه سرمایه گذاری و متحول ساختن نظام اداری استان پیشنهاد دادیم.

تلاش برای جلوگیری از بروز "خطای قصور"
هداوندی ریشه برخی مشكلات در استان خراسان جنوبی را "خطای قصور" دانست و تشریح كرد: منظور از خطای قصور، انجام ندادن اقداماتی است كه بایستی انجام می شد و انجام نشدن آن ها سبب تولید هزینه های فرصت از دست رفته شده است.
وی با اشاره به اینكه این مسئله در تجارت این منطقه با افغانستان به شدت احساس می شود، افزود: اهمیت این مورد از جهت آن است كه تجارت در این منطقه از كشور، رمز بقای ماست و زمانی كه تاجر افغان از تجارت با مرز خراسان جنوبی متضرر شود، دیگر سمت این مرز نخواهد رفت. ازاین رو این مورد به سوء مدیریت برمی گردد كه دانشگاه نسبت به آن بی تفاوت نبوده است.
مدیر پژوهشی دانشگاه صنعتی بیرجند بر همین اساس یكی از رسالت های مهم دانشگاه صنعتی بیرجند را جلوگیری از خطای قصور در استان دانست و اظهار نمود: در این زمینه دانشگاه صنعتی بیرجند بعنوان "معمار اتاق فكر استان"، اقداماتی را به انجام رسانده است.
هداوندی با اشاره به اینكه عملكرد این استان در جذب سرمایه داخلی و خارجی مشكلاتی دارد، اظهار داشت: این مورد هم به ساختار بوروكراتیك استان برمی گردد.

بودجه دو میلیاردی برای تامین تجهیزات كافی نیست
وی در بخش دیگری از صحبت های خود با اشاره به حضور وزیر علوم در بیرجند، تشریح كرد: در شرایط كنونی كه تحریم ها بر بخش پژوهش تأثیر گذاشته اند، تأمین تمام تجهیزات آزمایشگاهی با بودجه حدود دو میلیارد تومانی كه پیش تر به این بخش اختصاص داده شده، امكان پذیر نیست. از این رو و هم با عنایت به آن كه دانشگاه صنعتی بیرجند یك دانشگاه نوپاست، با پیگیری های ریاست دانشگاه، قول همكاری و پشتیبانی از وزات علوم، تحقیقات و فناوری گرفته شده است.
استادیار گروه صنایع دانشگاه صنعتی بیرجند راهكار اصلی این دانشگاه برای غلبه بر نوسانات بودجه ای و ادامه روند رو به رشد پژوهش و فناوری دانشگاه را تقویت نگاه تقاضامحور به پژوهش ها عنوان نمود و توضیح داد: در این راستا دو تا سه تجربه موفق در خصوص گرفتن اسپانسر صنعتی برای پژوهش ها داشته ایم كه ضمن آن بخش خصوصی به ما رجوع و چالش یا مشكلی را مطرح كرده، پژوهش هم بر مبنای آن تعریف شده است.

همكاری با دانشگاه میشیگان در زمینه سیستم های شبیه ساز در معادن
هداوندی سپس به همكاری های بین المللی این دانشگاه پرداخت و با اشاره به تعریف پروژه مشترك از جانب گروه مهندسی عمران این دانشگاه با كشور كره جنوبی، افزود: ماحصل این پروژه چندین مقاله معتبر بوده است. همینطور عضو هیأت علمی گروه مهندسی مكانیك این دانشگاه در زمینه تعریف موضوعات رساله ها با دانشگاه كره جنوبی همكاری داشته است.
وی در همین زمینه به همكاری گروه صنایع این دانشگاه در مورد سیستم های شبیه ساز در معادن، با عضو هیات علمی دانشگاه میشیگان اشاره و تشریح كرد: ماحصل این كار هم تولید مقالات بسیار باكیفیت و به دنبال آن تولید نسخه آزمایشی دو نرم افزار در مورد شبیه سازی نمونه های موجود در معدن بوده است.

كمتر از پنج درصد بودجه دانشگاه به پژوهش اختصاص یافته است
مدیر پژوهشی دانشگاه صنعتی بیرجند ذیل مبحث جذب بودجه پژوهشی دانشگاه، خاطرنشان كرد: طی چهار سال گذشته، تنها كمتر از پنج درصد بودجه دانشگاه به پژوهش اختصاص یافته در حالیكه این رقم باید به ۱۰ تا ۱۵ درصد از كل بودجه افزایش یابد.
وی به برگزاری دوره های مهارت افزایی در این دانشگاه اشاره و تشریح كرد: گروه مهندسی مواد این دانشگاه همكاری خوبی را با سازمان فنی-حرفه ای استان در زمینه تعریف دوره های كارگاهی مشترك شروع كرده است. این درحالی است كه گروه های دیگر هم با دیگر نهادهای استان ارتباط مؤثری برقرار كرده اند و ما بخشی از ساعات كارآموزی دانشجویان را در قالب شركت در دوره های آموزشی مراكز فنی-حرفه ای و... تعریف كرده ایم.
هداوندی در انتها تصریح كرد: بعضی از این دوره ها را با كم ترین هزینه در دانشگاه برگزار كرده ایم كه با استقبال و علاقمندی دانشجویان مواجه شده و همینطور مدرك معتبر سازمان فنی-حرفه ای هم به این دانشجویان اعطا خواهد شد.1397/08/13
13:19:06
5.0 / 5
4470
این مطلب نئوپدیا را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۱ بعلاوه ۴
NeoPedia